Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Príležitostná pečiatka:
100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY
Deň používania: 05. 06. 2014
Koniec platnosti: 05. 06. 2014
 
Pošta: TRENČÍN 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti vernisáže výstavy 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY v Posádkovom klube v Trenčíne.


Textový motív: 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY / VÝSTAVA / POSÁDKOVÝ KLUB TRENČÍN

Obrazový motív: Symbolický pamätník s krížom a nápisom 1914 - 1918, dve holubice.

Výtvarný návrh pečiatky: Ing. Karol Milan

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov