Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Príležitostná pečiatka:
100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY
Deň používania: 05. 06. 2014
Koniec platnosti: 05. 06. 2014
 
Pošta: TRENČÍN 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti vernisáže výstavy 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY v Posádkovom klube v Trenčíne.


Textový motív: 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY / VÝSTAVA / POSÁDKOVÝ KLUB TRENČÍN

Obrazový motív: Symbolický pamätník s krížom a nápisom 1914 - 1918, dve holubice.

Výtvarný návrh pečiatky: Ing. Karol Milan

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov