Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Offer of personalized printing sheets

We know the most beautiful letters for 2014

We know the most beautiful letters for 2014

We know the most beautiful letters for 2014


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
We know the most beautiful letters for 2014   Tlačová správa Slovenskej pošty o vyhlásení výsledkov detskej súťaže o najkrajší list, tento rok so zameraním na hudbu.
 


Základné informácie:
  • Článok/oznam/správa/reportáž: PDF dokument Poznáme najkrajšie listy za rok 2014
  • Anotácia: Súťaž o najkrajší list a tohtoročná téma vplyvu hudby na naše životy zaujala 426 detí.
  • Autor: Mgr. Stanislava Pondelová
  • Dátum: 6. máj 2014
  • Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej pošty


Post a comment
Related announcements (1):

Slovak Post announced a new contest for the most beautiful letter


Author: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Source: www.posta.sk
Published: 21. 05. 2014 20:35
 
We know the most beautiful letters for 2014

We know the most beautiful letters for 2014
We know the most beautiful letters for 2014
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Úprimný záujem o iných je najdôležitejším predpokladom pre uzatváranie dobrých obchodov.

(Dale Carnegie)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.