Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

24. 04. 2024

Pošta a poštové služby:
Poznáme najkrajšie listy za rok 2014

Poznáme najkrajšie listy za rok 2014
Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 21. 05. 2014 20:35

Tlačová správa Slovenskej pošty o vyhlásení výsledkov detskej súťaže o najkrajší list, tento rok so zameraním na hudbu

Základné informácie:

» Článok/oznam/správa/reportáž: PDF dokument Poznáme najkrajšie listy za rok 2014
» Anotácia: Súťaž o najkrajší list a tohtoročná téma vplyvu hudby na naše životy zaujala 426 detí.
» Autor: Mgr. Stanislava Pondelová
» Dátum: 6. máj 2014
» Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej pošty

» Článok/oznam/správa/reportáž: PDF dokument Víťaz súťaže o Najkrajší list 2014: Hudbou žije celá rodina
» Anotácia: Súťaž o najkrajší list a tohtoročná téma vplyvu hudby na naše životy zaujala 426 detí.
» Autor: Mgr. Stanislava Pondelová
» Dátum: 29. máj 2014
» Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej pošty


Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov