Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Slovenská pošta vyhlásila nový ročník súťaže o najkrajší list

Slovenská pošta vyhlásila nový ročník súťaže o najkrajší list
Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 04. 02. 2014 21:24

Tlačová správa Slovenskej pošty o vyhlásení detskej súťaže o najkrajší list, tento rok so zameraním na hudbu.

Základné informácie:


Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov