Známkové územia - Kurónsko (I.)

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu oblastí v dnešnom Lotyšsku (I. časť).

26. 02. 2021

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Slovenská pošta vyhlásila nový ročník súťaže o najkrajší list

Slovenská pošta vyhlásila nový ročník súťaže o najkrajší list
Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 04. 02. 2014 21:24

Tlačová správa Slovenskej pošty o vyhlásení detskej súťaže o najkrajší list, tento rok so zameraním na hudbu.

Základné informácie:


Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov