30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

Poštová známka pripomínajúca 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

15. 02. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky

Začiatok    <<   1   2   3   4   5   6   7   >>   Koniec
11. 06. 2016

Karol IV. - Tirnavikum

Informácia o českej známke venovanej Karolovi IV., ktorý má súvis s Trnavou a teda známku môžeme považovať za Tirnavikum.

Začiatok    <<   1   2   3   4   5   6   7   >>   Koniec

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov