Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Karol IV. - Tirnavikum

Karol IV. -  Tirnavikum
Autor: Mgr. Ján Mička
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 11. 06. 2016 23:55

Informácia o českej známke venovanej Karolovi IV., ktorý má súvis s Trnavou a teda známku môžeme považovať za Tirnavikum.

Nedávno vydaná česká známka s portrétom českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV., ktorá bola filatelistami prijatá kontroverzne pre chybu v latinskom pomenovaní číslovky IV. (quatrus namiesto správneho quartus) jej stiahnutie z obehu a opätovné vydanie so správnym textom, je pre regionálnych zberateľov pekným tirnavikom.

Otec vlasti Karol IV. v nedeľu 15. mája v roku 1360 mal práve v Trnave historické stretnutie s uhorským kráľom Ľudovítom I. z Anjou. Dôvodom bola dohoda, v ktorej sa Habsburgovci vzdali nárokov na Čechy a Moravu a na oplátku sa Luxemburgovci vzdali Rakúska. Súčasne dohodli aj zásnuby svojich detí - Karolovho syna Žigmunda Luxemburského s Ľudovítovou dcérou Máriou. Dá sa predpokladať, že miestom rokovaní bola dnes už neexistujúca trnavská kúria kráľa Ľudovíta, v ktorej často prebýval a tu aj zomrel v roku 1382. Kúria bola necitlivo zbúraná v päťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy ustúpila v historicky vzácnom prostredí výstavbe novej pošty.

Karol IV. -  Tirnavikum


Rovnako za tirnavikum môžeme považovať aj český hárček "Panovníci luxemburskej dynastie" z roku 1996, ktorý okrem panovníka Karola IV. zobrazuje aj spomínaného Karolovho syna a neskoršieho panovníka Žigmunda Luxemburského.

Karol IV. -  Tirnavikum


Najväčší Čech, Karol IV. sa zaujímal aj o Slovensko


Autor: Mgr. Ján Mička

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov