Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Niečo o histórii Klubu filatelistov v Jaslovských Bohuniciach. Spomienky pre budúcnosť.

Karol IV. - Tirnavikum

Karol IV. -  Tirnavikum

Karol IV. - Tirnavikum


Karol IV. -  Tirnavikum   Informácia o českej známke venovanej Karolovi IV., ktorý má súvis s Trnavou a teda známku môžeme považovať za Tirnavikum.
 


Nedávno vydaná česká známka s portrétom českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV., ktorá bola filatelistami prijatá kontroverzne pre chybu v latinskom pomenovaní číslovky IV. (quatrus namiesto správneho quartus) jej stiahnutie z obehu a opätovné vydanie so správnym textom, je pre regionálnych zberateľov pekným tirnavikom.

Otec vlasti Karol IV. v nedeľu 15. mája v roku 1360 mal práve v Trnave historické stretnutie s uhorským kráľom Ľudovítom I. z Anjou. Dôvodom bola dohoda, v ktorej sa Habsburgovci vzdali nárokov na Čechy a Moravu a na oplátku sa Luxemburgovci vzdali Rakúska. Súčasne dohodli aj zásnuby svojich detí - Karolovho syna Žigmunda Luxemburského s Ľudovítovou dcérou Máriou. Dá sa predpokladať, že miestom rokovaní bola dnes už neexistujúca trnavská kúria kráľa Ľudovíta, v ktorej často prebýval a tu aj zomrel v roku 1382. Kúria bola necitlivo zbúraná v päťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy ustúpila v historicky vzácnom prostredí výstavbe novej pošty.

Karol IV. -  Tirnavikum


Rovnako za tirnavikum môžeme považovať aj český hárček "Panovníci luxemburskej dynastie" z roku 1996, ktorý okrem panovníka Karola IV. zobrazuje aj spomínaného Karolovho syna a neskoršieho panovníka Žigmunda Luxemburského.

Karol IV. -  Tirnavikum


Najväčší Čech, Karol IV. sa zaujímal aj o Slovensko

Poslať komentár

Autor: Mgr. Ján Mička
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 11. 06. 2016 23:55
 
Karol IV. -  Tirnavikum

Karol IV. -  Tirnavikum
Karol IV. -  Tirnavikum
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Kedykoľvek čelíte strachu, pomyslite si, že to je tá správna "chvíľa pre vašu odvahu".

(Kim Kiyosaki)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.