Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Proces prípravy vydania poštovej známky Prezidentka SR: Zuzana Čaputová

Karol IV. - Tirnavikum

Karol IV. -  Tirnavikum

Karol IV. - Tirnavikum


Karol IV. -  Tirnavikum   Informácia o českej známke venovanej Karolovi IV., ktorý má súvis s Trnavou a teda známku môžeme považovať za Tirnavikum.
 


Nedávno vydaná česká známka s portrétom českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV., ktorá bola filatelistami prijatá kontroverzne pre chybu v latinskom pomenovaní číslovky IV. (quatrus namiesto správneho quartus) jej stiahnutie z obehu a opätovné vydanie so správnym textom, je pre regionálnych zberateľov pekným tirnavikom.

Otec vlasti Karol IV. v nedeľu 15. mája v roku 1360 mal práve v Trnave historické stretnutie s uhorským kráľom Ľudovítom I. z Anjou. Dôvodom bola dohoda, v ktorej sa Habsburgovci vzdali nárokov na Čechy a Moravu a na oplátku sa Luxemburgovci vzdali Rakúska. Súčasne dohodli aj zásnuby svojich detí - Karolovho syna Žigmunda Luxemburského s Ľudovítovou dcérou Máriou. Dá sa predpokladať, že miestom rokovaní bola dnes už neexistujúca trnavská kúria kráľa Ľudovíta, v ktorej často prebýval a tu aj zomrel v roku 1382. Kúria bola necitlivo zbúraná v päťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy ustúpila v historicky vzácnom prostredí výstavbe novej pošty.

Karol IV. -  Tirnavikum


Rovnako za tirnavikum môžeme považovať aj český hárček "Panovníci luxemburskej dynastie" z roku 1996, ktorý okrem panovníka Karola IV. zobrazuje aj spomínaného Karolovho syna a neskoršieho panovníka Žigmunda Luxemburského.

Karol IV. -  Tirnavikum


Najväčší Čech, Karol IV. sa zaujímal aj o Slovensko

Poslať komentár

Autor: Mgr. Ján Mička
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 11. 06. 2016 23:55
 
Karol IV. -  Tirnavikum

Karol IV. -  Tirnavikum
Karol IV. -  Tirnavikum
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Každý je sám pre seba všetkým, a preto si myslí, že je všetkým aj pre ostatných.

(Blaise Pascal)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.