Spletitý príbeh spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW v období pandémie koronavírusu COVID-19

Sledovanie príbehu plánovaného spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW negatívne ovplyvneného pandémiou koronavírusu COVID-19

29. 12. 2020

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Slovenská pošta vydala známku pri príležitosti výročia Radlinského

Slovenská pošta vydala známku pri príležitosti výročia Radlinského
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 08. 08. 2017 21:10

Slovenská pošta vydala poštovú známku pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Radlinského.Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov