Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

02. 06. 2022

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Reminiscencie na inauguráciu poštovej známky Technické pamiatky: Parná lokomobila UMRATH

Reminiscencie na inauguráciu poštovej známky Technické pamiatky: Parná lokomobila UMRATH
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 23. 04. 2016 14:28
Aktualizované: 04. 06. 2016 05:00

AKTUALIZOVANÉ 4. 6. 2016
Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z webovej stránky Zväz slovenských filatelistov (ZSF).


Poštová známka Technické pamiatky: Parná lokomobila Umrath (1894)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Technické pamiatky: Parná lokomobila Umrath (1894)


Analogická pohľadnica s komentárom A. Urminského:

Predlohou k výrobe pohľadnice bola reklamná pohľadnica na nej uvedených firiem, ktoré mali svoje obchodné zastúpenie v Bratislave, najskôr na Dlhej ul. č. 4 a neskôr sa presťahovalo na Lórinczovu 12. Pohľadnica bola odoslaná 8. augusta 1924 grófovi B. Frideckému do Koplotoviec, majiteľovi miestneho kaštieľa a veľkej výmery pozemkov.
Prvá z firiem bola rakúsko-uhorská a druhá anglická, ktoré však v roku 1912 fúzovali.
Obraz je pravdepodobne olejomaľbou a možným autorom je Arpád Basch, maďarský maliar, ktorý pretože bol technicky založený robil aj reklamné prospekty firmám vyrábajúcim stroje pre poľnohospodárov.
Pohonné stroje mlátiacich súprav, či už to boli parné stroje, neskôr naftové motory a napokon elektromotory, museli byť čo najďalej od mláťačky, aby požiarom neohrozili mlátené obilie, slamu alebo stroje. V neelektrifikovaných dedinách sa vyskytovali parné "mašiny" až do päťdesiatych rokov 20. storočia. Požiare počas mlátenia obilia aj napriek prísnym predpisom o manipulovaní s ohňom, palivom, zákazu fajčenia, sa vyskytovali dosť často a znamenali katastrofu pre hospodára.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Technické pamiatky: Parná lokomobila Umrath (1894)


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov