Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA

Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 21. 08. 2016 01:28

Informácia o výsledkoch prestížnej súťaže poštových známok Grand Prix de l’exposition WIPA za rok 2015.

Zverejnené výsledky prvých desať najkrajších poštových známok v súťaži o najkrajšiu známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA ukazujú, že slovenská známka (presnejšie celý tlačový list) sa opäť páčila a v celosvetovej konkurencii sa umiestnila na peknom piatom mieste.

Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA

Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA


 1. Švajčiarsko - Sviatočná brošňa z Bernu (Spoločné vydanie Švajčiarsko - Alandy)
  Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
   
 2. Česká republika - Ochrana prírody: Európske sovy
  Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
   
 3. Maďarsko - József Katona: Bánk bán (1815) (Dvojportrét viditeľný pod UV lampou)
  Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
   
 4. Holandsko - Modely lodí z Múzea námorníctva v Rotterdame
  Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
   
 5. Slovensko - Umenie: Alfonz Mucha – Maľba z hotela Thermia Palace v Piešťanoch - Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia
  Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
   
 6. Bosna a Hercegovina - Etnologické poklady - čipka
   
 7. Fínsko - Synchonizované korčuľovanie
   
 8. Litva - Moderné litovské umenie - Móda
   
 9. Veľká Británia - Alica v ríši divov - Dom modrého zajaca
   
 10. Faerské ostrovy - Štrikované umenie - Sepac 2015
   

Oficiálna tlačová správa Slovenskej pošty, a. s.:

 • Tlačová správa: PDF dokument Máme piatu najkrajšiu známku sveta!
 • Anotácia: Poštová známka z emisného radu UMENIE: Alfons Mucha získala krásne 5. miesto v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA“ (Wiener internationale Postverzeichen Ausstellung) organizovanej vo Viedni od roku 1981, ktorá je niektorými filatelistami považovaná za najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž o najkrajšiu známku sveta.
 • Autor: Mgr. Iveta Dorčáková, Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
 • Dátum: 3. august 2016
 • Zdroj: www.posta.sk

Poznámka: V tlačovej správe SP je drobná nepresnosť, pretože najkrajšou známkou sa nestala známka s brošňou z Aland, ale druhá známka z tejto emisie (Spoločné vydanie Švajčiarsko - Alandy), ktorá zobrazuje sviatočnú brošňu z Bernu a ktorá je aj v tlačovej správe vyobrazená.


Pre viac informácií o súťaži a slová uznania pre český hárček Ochrana prírody: Sovy, ktorý sa umiestnil na výbornom 2. mieste, pozrite tiež nasledujúce krátke správy:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov