Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk National philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia)

The most beautiful stamps in the world in 2015 in the competition Grand Prix de l`Exposition WIPA

The most beautiful stamps in the world in 2015 in the competition Grand Prix de l`Exposition WIPA

The most beautiful stamps in the world in 2015 in the competition Grand Prix de l`Exposition WIPA


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
The most beautiful stamps in the world in 2015 in the competition Grand Prix de l`Exposition WIPA   Information about the results in the prestige contest for the most beautiful stamps in the world in 2015 Grand Prix de l`Exposition WIPA.
 


Zverejnené výsledky prvých desať najkrajších poštových známok v súťaži o najkrajšiu známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA ukazujú, že slovenská známka (presnejšie celý tlačový list) sa opäť páčila a v celosvetovej konkurencii sa umiestnila na peknom piatom mieste.

Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA

Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA


 1. Švajčiarsko - Sviatočná brošňa z Bernu (Spoločné vydanie Švajčiarsko - Alandy)
  Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
   
 2. Česká republika - Ochrana prírody: Európske sovy
  Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
   
 3. Maďarsko - József Katona: Bánk bán (1815) (Dvojportrét viditeľný pod UV lampou)
  Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
   
 4. Holandsko - Modely lodí z Múzea námorníctva v Rotterdame
  Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
   
 5. Slovensko - Umenie: Alfonz Mucha – Maľba z hotela Thermia Palace v Piešťanoch - Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia
  Najkrajšie známky sveta za rok 2015 v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA
   
 6. Bosna a Hercegovina - Etnologické poklady - čipka
   
 7. Fínsko - Synchonizované korčuľovanie
   
 8. Litva - Moderné litovské umenie - Móda
   
 9. Veľká Británia - Alica v ríši divov - Dom modrého zajaca
   
 10. Faerské ostrovy - Štrikované umenie - Sepac 2015
   

Oficiálna tlačová správa Slovenskej pošty, a. s.:

 • Tlačová správa: PDF dokument Máme piatu najkrajšiu známku sveta!
 • Anotácia: Poštová známka z emisného radu UMENIE: Alfons Mucha získala krásne 5. miesto v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA“ (Wiener internationale Postverzeichen Ausstellung) organizovanej vo Viedni od roku 1981, ktorá je niektorými filatelistami považovaná za najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž o najkrajšiu známku sveta.
 • Autor: Mgr. Iveta Dorčáková, Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
 • Dátum: 3. august 2016
 • Zdroj: www.posta.sk

Poznámka: V tlačovej správe SP je drobná nepresnosť, pretože najkrajšou známkou sa nestala známka s brošňou z Aland, ale druhá známka z tejto emisie (Spoločné vydanie Švajčiarsko - Alandy), ktorá zobrazuje sviatočnú brošňu z Bernu a ktorá je aj v tlačovej správe vyobrazená.


Pre viac informácií o súťaži a slová uznania pre český hárček Ochrana prírody: Sovy, ktorý sa umiestnil na výbornom 2. mieste, pozrite tiež nasledujúce krátke správy:Post a comment
Related philatelic materials (1):

Postage Stamp Art: Alfons Mucha - Hail blessed source of healthPostage Stamp
Art: Alfons Mucha - Hail blessed source of health


Author: Vojtech Jankovič
Source: www.posta.sk
Published: 21. 08. 2016 01:28
 
The most beautiful stamps in the world in 2015 in the competition Grand Prix de l`Exposition WIPA

The most beautiful stamps in the world in 2015 in the competition Grand Prix de l`Exposition WIPA
The most beautiful stamps in the world in 2015 in the competition Grand Prix de l`Exposition WIPA
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Odvaha nie je absencia strachu, ale skôr úsudok, že niečo iné je dôležitejšie ako strach.

(Ambrose Redmoon)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.