The World Postage Stamps Exhibition EFIRO 2024 - The golden campaign of Slovak philately continues

Evaluation of the world exhibition EFIRO 2024 in Bucharest by a long-time successful exhibitor, but not a juror, Jaromír Petřík.

17. 07. 2024

Postage Stamp:
Art: Alfons Mucha - Hail blessed source of health

Art: Alfons Mucha - Hail blessed source of health
Date of Issue: 25. 11. 2015
Face value: 1,20 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 80000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Art emission series depicting the painting "Hail blessed source of health" by Alfons Mucha from the Thermia Palace Hotel in Piestany.


Text motifs: MAĽBA Z HOTELA THERMIA PALACE V PIEŠŤANOCH, 1932 / BUĎ POZDRAVENÝ POŽEHNANÝ PRAMEŇ ZDRAVIA / ALFONZ MUCHA (1860 - 1936)

Pictorial motifs: Výrez z maľby Alfonza Muchu "Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia".

Postage stamp engraving: František Horniak

Souvenir sheet engraving: František Horniak

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Art: Alfons Mucha - Hail blessed source of health (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Art: Alfons Mucha - Hail blessed source of health (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Mucha Alfons (24. 7. 1860 - 14. 7. 1939), významný český maliar, grafik a ilustrátor je autorom obrazu, ktorý je umiestnený vo výklenku nad vchodovými dverami reštaurácie v piešťanskom luxusnom hoteli Thermia Palace. Na obraze v hojdacom kresle sedí uzdravujúca sa dievčina, pravdepodobne Muchova dcéra. Druhá dievčina s venčekom kvetov na hlave kľačí pri nohách sediacej devy. Stojaca žena prináša v jednej ruke košík s ovocím a v druhej ruke ružu, symbolické dary pre sediacu. Dievčina i žena sú oblečené v piešťanskom kroji. Na pozadí obrazu možno podľa kostolov rozpoznať obec Moravany nad Váhom. Obraz ako celok pôsobí symbolicky a vnímame ho ako prejav vďaky a úcty A. Muchu uzdravujúcim piešťanským prameňom, a ľuďom ktorí sa v kúpeľoch starajú o pacientov. Vlastne to vyjadruje aj jeho pomenovanie autorom: „Salutis Fons Benedicta ave“ čiže „Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia“. A. Mucha v rokoch 1929 – 1931 niekoľko krát navštívil Piešťany. Spolu s manželkou hľadali a našli pre dcéru vhodné kúpele, v ktorých sa liečili aj oni. V tom čase získal aj podklady k plánovanému obrazu, ktorým prejavil vďačnosť kúpeľom, keď veľkosť a tvar obrazu bola určené na konkrétne miesto v Thermia Palace. Namaľoval ho počas pobytu v Nice v roku 1932 a v tom istom roku bol slávnostne odhalený dňa 15. mája. Ide pravdepodobne o jediný Muchov obraz so slovenskou tematikou.

Zvrat v osude obrazu nastal 19. 10. 2000, keď bol ukradnutý. Po pátraní, ku ktorému sa pridali aj kúpeľní pacienti i miestni zberatelia, sa polícii spolu s Interpolom podarilo v roku 2004 obraz zachytiť pri odovzdávaní nasadenému kupcovi, ktorý zaň ponúkal 15 000 €. Po nutnom reštaurovaní sa na svoje pôvodné miesto vrátil 20. 12. 2006.


Author (source) of the description: Alexander Urminský


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists