Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Alfons Mucha - Hail blessed source of health

Ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Alfons Mucha - Hail blessed source of health
Location: Balneologické múzeum, Vila dr. Lisku, Štefánikova ul. 1 a Kaviareň hotela Thermia Palace, Kúpeľný ostrov, Piešťany
Entry: Free (no admission)
Date: 25. 11. 2015

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Alfons Mucha - Hail blessed source of health in Piestany.Poštová známka Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., TOPFEST, s.r.o., Respect Slovakia, s.r.o., Rezort Piešťany, Slovenská pošta, a. s. a Zväz slovenských filatelistov

pozývajú na
vernisáž výstavy
Z tvorby Alfonsa Muchu
pri príležitosti vydania poštovej známky s motívom obrazu
Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


slávnostnú inauguráciu slovenskej poštovej známky
s námetom obrazu Alfonsa Muchu - Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


a vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roku 2014


Podujatie sa uskutoční v stredu 25. novembra 2015 od 15.30 hod. v Piešťanoch vo výstavných priestoroch Balneologického múzea, Vila dr. Lisku, Štefánikova ul. 1 a v Kaviarni hotela Thermia Palace na Kúpeľnom ostrove.


Program:

Výstavné priestory Balneologického múzea, Vila dr. Lisku
15.30 – Slávnostné otvorenie výstavy
– Kultúrny program a prehliadka výstavy, malé pohostenie
17.00 - 17.30 – Presun účastníkov z Vily dr. Lisku do hotela Thermia Palace
   (asi 15 minút cez park a Kolonádový most)
 
Kaviareň hotela Thermia Palace
17.30 – Predstavenie prezentovanej známky a celej emisie, zástupcovia organizátorov a hostí
– Slávnostné uvedenie poštovej známky s motívom obrazom A. Muchu „Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia“
– Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2014
– Ocenenie úspešných autorov známok zo strany rezortu a pošty
– Príležitostný poštový lístok a príležitostná poštová pečiatka k víťaznej známke
– Autogramiáda prítomných autorov prezentovanej známky a ocenených známok, kultúrny program a občerstvenie pre účastníkov


Na podujatí bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a priehradka POFIS-u s príležitostnými poštovými pečiatkami k inaugurovanej známke a výstave a príležitostná poštová pečiatka k vyhláseniu výsledkov ankety o najkrajšiu známku za rok 2014. K dispozícii budú poštou vydané filatelistické materiály k prezentovanej emisii, ďalej pohľadnice k príprave Cartes Maxima. Priehradka pošty Piešťany bude preberať poštu na odoslanie.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists