Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia
Miesto: Balneologické múzeum, Vila dr. Lisku, Štefánikova ul. 1 a Kaviareň hotela Thermia Palace, Kúpeľný ostrov, Piešťany
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 25. 11. 2015

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia v Piešťanoch.Poštová známka Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., TOPFEST, s.r.o., Respect Slovakia, s.r.o., Rezort Piešťany, Slovenská pošta, a. s. a Zväz slovenských filatelistov

pozývajú na
vernisáž výstavy
Z tvorby Alfonsa Muchu
pri príležitosti vydania poštovej známky s motívom obrazu
Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


slávnostnú inauguráciu slovenskej poštovej známky
s námetom obrazu Alfonsa Muchu - Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


a vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roku 2014


Podujatie sa uskutoční v stredu 25. novembra 2015 od 15.30 hod. v Piešťanoch vo výstavných priestoroch Balneologického múzea, Vila dr. Lisku, Štefánikova ul. 1 a v Kaviarni hotela Thermia Palace na Kúpeľnom ostrove.


Program:

Výstavné priestory Balneologického múzea, Vila dr. Lisku
15.30 – Slávnostné otvorenie výstavy
– Kultúrny program a prehliadka výstavy, malé pohostenie
17.00 - 17.30 – Presun účastníkov z Vily dr. Lisku do hotela Thermia Palace
   (asi 15 minút cez park a Kolonádový most)
 
Kaviareň hotela Thermia Palace
17.30 – Predstavenie prezentovanej známky a celej emisie, zástupcovia organizátorov a hostí
– Slávnostné uvedenie poštovej známky s motívom obrazom A. Muchu „Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia“
– Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2014
– Ocenenie úspešných autorov známok zo strany rezortu a pošty
– Príležitostný poštový lístok a príležitostná poštová pečiatka k víťaznej známke
– Autogramiáda prítomných autorov prezentovanej známky a ocenených známok, kultúrny program a občerstvenie pre účastníkov


Na podujatí bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a priehradka POFIS-u s príležitostnými poštovými pečiatkami k inaugurovanej známke a výstave a príležitostná poštová pečiatka k vyhláseniu výsledkov ankety o najkrajšiu známku za rok 2014. K dispozícii budú poštou vydané filatelistické materiály k prezentovanej emisii, ďalej pohľadnice k príprave Cartes Maxima. Priehradka pošty Piešťany bude preberať poštu na odoslanie.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov