Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštová známka:
Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia
Deň vydania: 25. 11. 2015
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 80000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením maľby Alfonza Muchu "Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia" z hotela Thermia Palace v Piešťanoch.


Textový motív: MAĽBA Z HOTELA THERMIA PALACE V PIEŠŤANOCH, 1932 / BUĎ POZDRAVENÝ POŽEHNANÝ PRAMEŇ ZDRAVIA / ALFONZ MUCHA (1860 - 1936)

Obrazový motív: Výrez z maľby Alfonza Muchu "Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia".

Rytina známky: František Horniak

Rytina hárčeka: František Horniak

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Mucha Alfons (24. 7. 1860 - 14. 7. 1939), významný český maliar, grafik a ilustrátor je autorom obrazu, ktorý je umiestnený vo výklenku nad vchodovými dverami reštaurácie v piešťanskom luxusnom hoteli Thermia Palace. Na obraze v hojdacom kresle sedí uzdravujúca sa dievčina, pravdepodobne Muchova dcéra. Druhá dievčina s venčekom kvetov na hlave kľačí pri nohách sediacej devy. Stojaca žena prináša v jednej ruke košík s ovocím a v druhej ruke ružu, symbolické dary pre sediacu. Dievčina i žena sú oblečené v piešťanskom kroji. Na pozadí obrazu možno podľa kostolov rozpoznať obec Moravany nad Váhom. Obraz ako celok pôsobí symbolicky a vnímame ho ako prejav vďaky a úcty A. Muchu uzdravujúcim piešťanským prameňom, a ľuďom ktorí sa v kúpeľoch starajú o pacientov. Vlastne to vyjadruje aj jeho pomenovanie autorom: „Salutis Fons Benedicta ave“ čiže „Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia“. A. Mucha v rokoch 1929 – 1931 niekoľko krát navštívil Piešťany. Spolu s manželkou hľadali a našli pre dcéru vhodné kúpele, v ktorých sa liečili aj oni. V tom čase získal aj podklady k plánovanému obrazu, ktorým prejavil vďačnosť kúpeľom, keď veľkosť a tvar obrazu bola určené na konkrétne miesto v Thermia Palace. Namaľoval ho počas pobytu v Nice v roku 1932 a v tom istom roku bol slávnostne odhalený dňa 15. mája. Ide pravdepodobne o jediný Muchov obraz so slovenskou tematikou.

Zvrat v osude obrazu nastal 19. 10. 2000, keď bol ukradnutý. Po pátraní, ku ktorému sa pridali aj kúpeľní pacienti i miestni zberatelia, sa polícii spolu s Interpolom podarilo v roku 2004 obraz zachytiť pri odovzdávaní nasadenému kupcovi, ktorý zaň ponúkal 15 000 €. Po nutnom reštaurovaní sa na svoje pôvodné miesto vrátil 20. 12. 2006.


Autor (zdroj) popisu: Alexander Urminský


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov