Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné články

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné články, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

06. 10. 2021

Poštový lístok s prítlačou:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2015

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2015
Deň vydania: 08. 10. 2016
 

Poštový lístok Historický poštový motív - poštová trúbka s prítlačou k vyhláseniu výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2015 v Leviciach.


Textový motív: 1. MIESTO V ANKETE O NAJKRAJŠIU / SLOVENSKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKU ROKA 2015

Obrazový motív: Reprodukcia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov