Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Príležitostná pečiatka:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2015

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2015
Deň používania: 08. 10. 2016
 
Pošta: LEVICE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Leviciach pri príležitosti vyhlásenia Ankety o najkrajšiu poštovú známku 2015.


Textový motív: ANKETA O NAJKRAJŠIU POŠTOVÚ ZNÁMKU 2013

Obrazový motív: Torzo ženskej postavy - Fragment z víťaznej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia.

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov