Príležitostná pečiatka:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2015

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2015
Deň používania: 08. 10. 2016
 
Pošta: LEVICE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Leviciach pri príležitosti vyhlásenia Ankety o najkrajšiu poštovú známku 2015.


Textový motív: ANKETA O NAJKRAJŠIU POŠTOVÚ ZNÁMKU 2013

Obrazový motív: Torzo ženskej postavy - Fragment z víťaznej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov