Vyhodnotenie Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022

Oznámenie oficiálnych výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2022.

17. 07. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Výsledky hlasovania o najkrajšiu poštovú známku EUROPA 2018

Výsledky hlasovania o najkrajšiu poštovú známku EUROPA 2018
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.posteurop.org
Publikované: 09. 11. 2018 15:36

Výsledky ankety o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2018 s témou MOSTY.Víťaznými známkami v každoročnej ankete o najkrajšiu poštovú známku EUROPA za rok 2018 (téma Mosty) sú:

V online súťaži prostredníctvom verejného hlasovania: Turkish Post PTT (Turecko - zlato), Poczta Polska S.A. (Poľsko - striebro) a Georgian Post (Gruzínsko - Bronz).

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Turecko

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Poľsko

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Gruzínsko


V hodnotení odbornej poroty filatelistických odborníkov: bpost (Belgicko - zlato), Magyar Posta & Posti (Maďarsko a Fínsko - strieborná) a Hrvatska Pošta d.d. (Chorvátsko - bronz).

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Belgicko

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Maďarsko   Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Fínsko

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Chorvátsko


Do súťaže o najkrajšiu poštovú známku EUROPA 2018 sa zapojilo 57 poštových známok s námetom Mosty.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov