Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia v Červenom Kláštore.

26. 07. 2024

Poštová známka:
EUROPA 2018: Mosty - Most SNP v Bratislave

EUROPA 2018: Mosty - Most SNP v Bratislave
Deň vydania: 04. 05. 2018
Nominálna hodnota: 1,10 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Technika tlače: Ofset
Náklad: 160000

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom mostov s vyobrazením pohľadu na Most SNP v Bratislave


Textový motív: EUROPA (logotyp)

Obrazový motív: Most SNP v Bratislave, automobil, v pozadí Bratislavský hrad a Dóm sv. Martina, logo EUROPA.

Výtvarný návrh známky: Ľubica Segečová

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Most SNP v Bratislave (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Most SNP v Bratislave (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Most SNP v Bratislave (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

V poradí druhý most, ktorý postavili cez Dunaj v Bratislave, spojil stred mesta s novovznikajúcim sídliskom Petržalka. Projekt architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra, Ivana Slameňa a statika Arpáda Tesára zo Slovenskej vysokej školy technickej získal v súťaži až štvrtú cenu – porota jeho kvality nepostrehla. Napokon však na realizáciu vybrali práve tento odvážne zavesený elegantný most. Známka znázorňuje často reprodukovanú kresbu, ktorú vytvorili architekti ako súčasť svojho projektu; auto, ktoré tu vidíme, už iste možno zaradiť medzi veterány, most však stále očarúva svojou odvážnou modernosťou.

Architekti na pravom brehu rieky vztýčili oproti hradnému kopcu šikmý dvojitý pylón, ktorý na lanách drží mostovku a na vrchole má kaviareň v tvare disku. Tá sa pôvodne volala Bystrica, dnes má názov UFO. Most má medzi podporami 448 metrov, čo bolo svetové prvenstvo medzi mostmi s jedným pylónom. Oceľovú konštrukciu vyrobili vo Vítkovických železiarňach, laná doviezli z Rakúska. Výstavba mosta bola v centre pozornosti najvyšších politikov, o čom svedčí aj jeho pomenovanie po Slovenskom národnom povstaní. Po roku 1989 ho síce prekrstili na Nový most, medzitým však postavili cez Dunaj dva ďalšie nové mosty a prinavrátili mu tak jeho pôvodný názov.

Základný kameň kládol 6. 12. 1967 ešte vtedajší primátor Bratislavy, ktorým bol architekt Milan Hladký, ale pri jeho otvorení 26. 8. 1972 už pásku strihala normalizačná delegácia na čele s Gustávom Husákom a Jozefom Lenártom. Hladký i Lacko vtedy už boli v politickej nemilosti a hoci je most vrcholným architektonickým dielom Jozefa Lacka, on sám stál už vtedy len medzi radovými divákmi. Most SNP sa však stal ikonickým architektúrnym prvkom Bratislavy a keď sa koncom minulého storočia uskutočnila anketa Stavba storočia, jasne v nej zvíťazil.


Autor (zdroj) popisu: Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov