The World Postage Stamps Exhibition EFIRO 2024 - The golden campaign of Slovak philately continues

Evaluation of the world exhibition EFIRO 2024 in Bucharest by a long-time successful exhibitor, but not a juror, Jaromír Petřík.

17. 07. 2024

Postage Stamp:
EUROPA 2018: Bridges - The SNP Bridge in Bratislava

EUROPA 2018: Bridges - The SNP Bridge in Bratislava
Date of Issue: 04. 05. 2018
Face value: 1,10 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Printing technique: Offset
Amount printed: 160000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA stamp series devoted to bridges depicting The SNP Bridge in Bratislava in Slovakia


Text motifs: EUROPA (logotyp)

Pictorial motifs: Most SNP v Bratislave, automobil, v pozadí Bratislavský hrad a Dóm sv. Martina, logo EUROPA.

Postage stamp artwork: Ľubica Segečová

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 2018: Bridges - The SNP Bridge in Bratislava (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp EUROPA 2018: Bridges - The SNP Bridge in Bratislava (Original artwork(s))


Postage Stamp EUROPA 2018: Bridges - The SNP Bridge in Bratislava (Original artwork(s))


Thematic description and context:

V poradí druhý most, ktorý postavili cez Dunaj v Bratislave, spojil stred mesta s novovznikajúcim sídliskom Petržalka. Projekt architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra, Ivana Slameňa a statika Arpáda Tesára zo Slovenskej vysokej školy technickej získal v súťaži až štvrtú cenu – porota jeho kvality nepostrehla. Napokon však na realizáciu vybrali práve tento odvážne zavesený elegantný most. Známka znázorňuje často reprodukovanú kresbu, ktorú vytvorili architekti ako súčasť svojho projektu; auto, ktoré tu vidíme, už iste možno zaradiť medzi veterány, most však stále očarúva svojou odvážnou modernosťou.

Architekti na pravom brehu rieky vztýčili oproti hradnému kopcu šikmý dvojitý pylón, ktorý na lanách drží mostovku a na vrchole má kaviareň v tvare disku. Tá sa pôvodne volala Bystrica, dnes má názov UFO. Most má medzi podporami 448 metrov, čo bolo svetové prvenstvo medzi mostmi s jedným pylónom. Oceľovú konštrukciu vyrobili vo Vítkovických železiarňach, laná doviezli z Rakúska. Výstavba mosta bola v centre pozornosti najvyšších politikov, o čom svedčí aj jeho pomenovanie po Slovenskom národnom povstaní. Po roku 1989 ho síce prekrstili na Nový most, medzitým však postavili cez Dunaj dva ďalšie nové mosty a prinavrátili mu tak jeho pôvodný názov.

Základný kameň kládol 6. 12. 1967 ešte vtedajší primátor Bratislavy, ktorým bol architekt Milan Hladký, ale pri jeho otvorení 26. 8. 1972 už pásku strihala normalizačná delegácia na čele s Gustávom Husákom a Jozefom Lenártom. Hladký i Lacko vtedy už boli v politickej nemilosti a hoci je most vrcholným architektonickým dielom Jozefa Lacka, on sám stál už vtedy len medzi radovými divákmi. Most SNP sa však stal ikonickým architektúrnym prvkom Bratislavy a keď sa koncom minulého storočia uskutočnila anketa Stavba storočia, jasne v nej zvíťazil.


Author (source) of the description: Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists