125th Anniversary of the Municipal Public Transport in Bratislava

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 125th anniversary of the establishment of Public Transport in Bratislava

31. 07. 2020

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Results of the voting for the most beautiful postage stamp EUROPA 2018

Results of the voting for the most beautiful postage stamp EUROPA 2018
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.posteurop.org
Published: 09. 11. 2018 15:36

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Results of the public voting for the most beautiful postage stamp of the EUROPA 2018 stamps entries for the theme BRIDGES.Víťaznými známkami v každoročnej ankete o najkrajšiu poštovú známku EUROPA za rok 2018 (téma Mosty) sú:

V online súťaži prostredníctvom verejného hlasovania: Turkish Post PTT (Turecko - zlato), Poczta Polska S.A. (Poľsko - striebro) a Georgian Post (Gruzínsko - Bronz).

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Turecko

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Poľsko

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Gruzínsko


V hodnotení odbornej poroty filatelistických odborníkov: bpost (Belgicko - zlato), Magyar Posta & Posti (Maďarsko a Fínsko - strieborná) a Hrvatska Pošta d.d. (Chorvátsko - bronz).

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Belgicko

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Maďarsko   Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Fínsko

Poštová známka EUROPA 2018: Mosty - Chorvátsko


Do súťaže o najkrajšiu poštovú známku EUROPA 2018 sa zapojilo 57 poštových známok s námetom Mosty.


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists