Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
300. výročie narodenia Márie Terézie - Nepochopiteľne premárnená príležitosť

300. výročie narodenia Márie Terézie - Nepochopiteľne premárnená príležitosť
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 13. 05. 2017 23:11
Aktualizované: 15. 06. 2017 23:35

Informácia o spoločnom vydaní k 300. výročiu narodenia Márie Terézie, ku ktorému sa z nepochopiteľných príčin nepridalo aj Slovensko

V tomto roku, presnejšie 13. mája 2017, uplynulo presne 300 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších panovníčok štátneho útvaru kam patrila väčšina územia súčasného Slovenska - Márie Terézie. Jej vplyv na všetky úrovne života bežných ľudí vrátane Slovákov bol mimoriadny, preto nečudo, že si viaceré krajiny, ktoré vznikli na troskách Rakúsko-uhorskej monarchie túto panovníčku pripomenuli spoločným vydaním vo forme hárčeka: Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Slovinsko a Chorvátsko. Okrem toho si 300. výročie narodenia Márie Terézie, i keď nie s rovnakým obrazom, pripomenula aj Česká republika.
Žiaľ, Slovensko (konkrétne Slovenská pošta, a. s. a Ministerstvo dopravy a výstavby SR) sa nepridalo, čo možno považovať za premárnenú príležitosť. Špeciálne, ak si uvedomíme, že Mária Terézia bola 25. júna 1741 korunovaná za uhorskú panovníčku v Dóme sv. Martina v Bratislave, ktorá bola v tom čase hlavným (korunovačným) mestom Uhorska a v Bratislave viackrát pobývala.

Wikipédia - Slobodná encyklopédia:
"Bratislava nabrala na spoločenskom význame aj vďaka zásahom panovníčky Márie Terézie, ktorá tu strávila istý čas. Vďaka jej častým návštevám sa v Bratislave budovali nové domy, paláce Pálffyovcov a ďalšie sídla šľachticov v Starom Meste. Na predmestí sa budovali aj domy remeselníkov a vinohradníkov. Neregulovaná výstavba, ktorá prebiehala v minulých rokoch, bolo zastavená a výstavba nových objektov bola riadená stavebnou kanceláriou Uhorskej komory, ktorá mala na starosti prípravu a realizáciu stavebných projektov. Veľa stavieb a rôznych iných stavebných úprav prebehlo aj pod vedením architektov cisárskeho dvora, ktorými boli napríklad G. B. Martinelli a F. A. Hildebrandt. Mestské opevnenie veľmi brzdilo rozvoj mesta, a tak vydala Mária Terézia v roku 1775 nariadenie hradby zbúrať.
Mária Terézia sa zamerala aj na Bratislavský hrad, ktorý nechala kompletne zrekonštruovať. Založila tu dokonca kráľovskú gardu. V hradnom areáli nechala vybudovať ďalšie budovy aj veľkú barokovú záhradu francúzskeho typu. Celkovo sa zvýraznila obytná funkcia hradu. V roku 1766 dala pristavať k východnému krídlu rokokový palác Tereziánum pre miestodržiteľa, ktorým bol takmer celý život Albert Sasko-Tešínsky, manžel obľúbenej dcéry Márie Terézie Márie Kristíny.
Mária Terézia Bratislavu často a rada navštevovala. V roku 1766 navštívila aj záhradu Grasalkovičovho paláca, kde sa konala svadobná hostina jej najobľúbenejšej dcéry Márie Kristíny, ktorá sa vydávala za Alberta Saského. Palác rodiny Grasalkovičovcov navštívila aj o niekoľko rokov neskôr, v roku 1775.
Na jej príkaz zriadil v roku 1750 Ján Michal Landerer v Bratislave najväčší tlačiarenský podnik v Uhorsku, ktorý vydával Bratislavské noviny. Podnik pracoval nepretržite až do roku 1854."

Škoda.....


Rakúsko


Hárček a obálky prvého dňa (FDC)


Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie TeréziePersonalizovaná známka a príležitostnou obálkou k Dňu otvorených dverí VÖPH


Personalizovaná známka 300. výročie narodenia Márie Terézie

Personalizovaná známka 300. výročie narodenia Márie TerézieMaďarsko


Hárček a obálka prvého dňa (FDC)


Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie TerézieChorvátsko


Hárček, obálka prvého dňa (FDC) a pečiatka FDC


Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie TerézieSlovinsko


Hárček a obálka prvého dňa (FDC)


Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie TerézieUkrajina


Hárček, obálka prvého dňa (FDC) a dve pečiatky FDC


Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie   Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie TerézieČeská republika


Známka a upravený tlačový list (UTL)


UTL 300. výročie narodenia Márie Terézie

UTL 300. výročie narodenia Márie TerézieSlovensko


Len veľmi malou náplasťou môže byť vkusná príležitostná pečiatka, ktorú na podnet filatelistov pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie používali pošta Handlová a pošta Holíč 1.

Príležitostná pečiatka 300. výročie narodenia Márie Terézie   Príležitostná pečiatka 300. výročie narodenia Márie Terézie


Predsa len svitlo na lepšie časy! Slovenská pošta/POFIS vydáva aspoň poštový lístok s prítlačou reprodukujúci Portrét cisárovnej Márie Terézie od Franza Antona Palka.

Poštový lístok 300. výročie narodenia Márie Terézie


Staršie poštové materiály venované Márii Terézii alebo s ňou úzko súvisiace:

Hárček Dejiny poštového práva

Poštový lístok s prítlačou Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2000

Príležitostná pečiatka 240. výročia prísahy vernosti 13 spišských miest panovníčke Márii Terézii

Použité zdrojeAutor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov