Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

05. 10. 2021

Poštová známka:
Dejiny poštového práva

Dejiny poštového práva
Deň vydania: 18. 12. 2000
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 20 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 304000

Poštová známka pripomínajúca významné reformy Márie Terézie v oblasti zavádzania poštových služieb a poštového práva v Rakúsko-Uhorsku.


Textový motív: DEJINY POŠTOVÉHO PRÁVA

Obrazový motív: Portrét Márie Terézie v korunovačnom odeve (výrez olejomaľby Daniela Schmidelyho), výrez z veduty Bratislavy, poštová trúbka; na kupóne je titulná strana poštového nariadenia Márie Terézie z roku 1748 a postavy poštárov v dobových uniformách.

Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Upravený tlačový list:

Poštová známka Dejiny poštového práva  (Upravený tlačový list)


Autor výtvarného návrhu známky: prof.akad. mal. Dušan Kállay
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Zaujimavosti: 1. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix WIPA“ (2002). Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2000 - najkrajšia známka roka.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov