Issue plan of Slovak postage stamps for 2021

The issue plan of Slovak postage stamps for 2021. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

24. 11. 2021

Postage Stamp:
History of the Postal Law

History of the Postal Law
Date of Issue: 18. 12. 2000
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 20 Sk
Postage stamp dimensions: 40 x 50 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates
Amount printed: 304000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka pripomínajúca významné reformy Márie Terézie v oblasti zavádzania poštových služieb a poštového práva v Rakúsko-Uhorsku.


Text motifs: DEJINY POŠTOVÉHO PRÁVA

Pictorial motifs: Portrét Márie Terézie v korunovačnom odeve (výrez olejomaľby Daniela Schmidelyho), výrez z veduty Bratislavy, poštová trúbka; na kupóne je titulná strana poštového nariadenia Márie Terézie z roku 1748 a postavy poštárov v dobových uniformách.

Postage stamp artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp History of the Postal Law (Adjusted printing sheet)


Autor výtvarného návrhu známky: prof.akad. mal. Dušan Kállay
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Zaujimavosti: 1. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix WIPA“ (2002). Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2000 - najkrajšia známka roka.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists