300th birth anniversary of Maria Theresa - An incomprehensibly missed opportunity - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)

300th birth anniversary of Maria Theresa - An incomprehensibly missed opportunity

300th birth anniversary of Maria Theresa - An incomprehensibly missed opportunity

300th birth anniversary of Maria Theresa - An incomprehensibly missed opportunity


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
300th birth anniversary of Maria Theresa - An incomprehensibly missed opportunity   Information on a joint stamp issue to commemorate the 300th birth anniversary of Maria Theresa, to which Slovakia didn´t joined for incomprehensible reasons.
 


V tomto roku, presnejšie 13. mája 2017, uplynulo presne 300 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších panovníčok štátneho útvaru kam patrila väčšina územia súčasného Slovenska - Márie Terézie. Jej vplyv na všetky úrovne života bežných ľudí vrátane Slovákov bol mimoriadny, preto nečudo, že si viaceré krajiny, ktoré vznikli na troskách Rakúsko-uhorskej monarchie túto panovníčku pripomenuli spoločným vydaním vo forme hárčeka: Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Slovinsko a Chorvátsko. Okrem toho si 300. výročie narodenia Márie Terézie, i keď nie s rovnakým obrazom, pripomenula aj Česká republika.
Žiaľ, Slovensko (konkrétne Slovenská pošta, a. s. a Ministerstvo dopravy a výstavby SR) sa nepridalo, čo možno považovať za premárnenú príležitosť. Špeciálne, ak si uvedomíme, že Mária Terézia bola 25. júna 1741 korunovaná za uhorskú panovníčku v Dóme sv. Martina v Bratislave, ktorá bola v tom čase hlavným (korunovačným) mestom Uhorska a v Bratislave viackrát pobývala.

Wikipédia - Slobodná encyklopédia:
"Bratislava nabrala na spoločenskom význame aj vďaka zásahom panovníčky Márie Terézie, ktorá tu strávila istý čas. Vďaka jej častým návštevám sa v Bratislave budovali nové domy, paláce Pálffyovcov a ďalšie sídla šľachticov v Starom Meste. Na predmestí sa budovali aj domy remeselníkov a vinohradníkov. Neregulovaná výstavba, ktorá prebiehala v minulých rokoch, bolo zastavená a výstavba nových objektov bola riadená stavebnou kanceláriou Uhorskej komory, ktorá mala na starosti prípravu a realizáciu stavebných projektov. Veľa stavieb a rôznych iných stavebných úprav prebehlo aj pod vedením architektov cisárskeho dvora, ktorými boli napríklad G. B. Martinelli a F. A. Hildebrandt. Mestské opevnenie veľmi brzdilo rozvoj mesta, a tak vydala Mária Terézia v roku 1775 nariadenie hradby zbúrať.
Mária Terézia sa zamerala aj na Bratislavský hrad, ktorý nechala kompletne zrekonštruovať. Založila tu dokonca kráľovskú gardu. V hradnom areáli nechala vybudovať ďalšie budovy aj veľkú barokovú záhradu francúzskeho typu. Celkovo sa zvýraznila obytná funkcia hradu. V roku 1766 dala pristavať k východnému krídlu rokokový palác Tereziánum pre miestodržiteľa, ktorým bol takmer celý život Albert Sasko-Tešínsky, manžel obľúbenej dcéry Márie Terézie Márie Kristíny.
Mária Terézia Bratislavu často a rada navštevovala. V roku 1766 navštívila aj záhradu Grasalkovičovho paláca, kde sa konala svadobná hostina jej najobľúbenejšej dcéry Márie Kristíny, ktorá sa vydávala za Alberta Saského. Palác rodiny Grasalkovičovcov navštívila aj o niekoľko rokov neskôr, v roku 1775.
Na jej príkaz zriadil v roku 1750 Ján Michal Landerer v Bratislave najväčší tlačiarenský podnik v Uhorsku, ktorý vydával Bratislavské noviny. Podnik pracoval nepretržite až do roku 1854."

Škoda.....


Rakúsko


Hárček a obálky prvého dňa (FDC)


Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie TeréziePersonalizovaná známka a príležitostnou obálkou k Dňu otvorených dverí VÖPH


Personalizovaná známka 300. výročie narodenia Márie Terézie

Personalizovaná známka 300. výročie narodenia Márie TerézieMaďarsko


Hárček a obálka prvého dňa (FDC)


Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie TerézieChorvátsko


Hárček, obálka prvého dňa (FDC) a pečiatka FDC


Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie TerézieSlovinsko


Hárček a obálka prvého dňa (FDC)


Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie TerézieUkrajina


Hárček, obálka prvého dňa (FDC) a dve pečiatky FDC


Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie   Hárček 300. výročie narodenia Márie Terézie

Hárček 300. výročie narodenia Márie TerézieČeská republika


Známka a upravený tlačový list (UTL)


UTL 300. výročie narodenia Márie Terézie

UTL 300. výročie narodenia Márie TerézieSlovensko


Len veľmi malou náplasťou môže byť vkusná príležitostná pečiatka, ktorú na podnet filatelistov pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie používali pošta Handlová a pošta Holíč 1.

Príležitostná pečiatka 300. výročie narodenia Márie Terézie   Príležitostná pečiatka 300. výročie narodenia Márie Terézie


Predsa len svitlo na lepšie časy! Slovenská pošta/POFIS vydáva aspoň poštový lístok s prítlačou reprodukujúci Portrét cisárovnej Márie Terézie od Franza Antona Palka.

Poštový lístok 300. výročie narodenia Márie Terézie


Staršie poštové materiály venované Márii Terézii alebo s ňou úzko súvisiace:

Hárček Dejiny poštového práva

Poštový lístok s prítlačou Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2000

Príležitostná pečiatka 240. výročia prísahy vernosti 13 spišských miest panovníčke Márii Terézii

Použité zdroje
Post a comment
Related materials (6):

Postal Card with imprint 300th birth anniversary of Maria TheresaPostal Card with imprint
300th birth anniversary of Maria Theresa
Commemorative Postmark Maria Theresa - 300th birth anniversaryCommemorative Postmark
Maria Theresa - 300th birth anniversary
Commemorative Postmark 300th birth anniversary of Maria TheresaCommemorative Postmark
300th birth anniversary of Maria Theresa
Postage Stamp History of the Postal LawPostage Stamp
History of the Postal Law
Postal Card with imprint Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2000Postal Card with imprint
Public poll for the most Beautiful Slovak Stamp of 2000
Commemorative Postmark 240th anniversary of the oath of loyalty of 13 Spis towns to the empress Maria TheresaCommemorative Postmark
240th anniversary of the oath of loyalty of 13 Spis towns to the empress Maria Theresa


Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 13. 05. 2017 23:11
Updated: 15. 06. 2017 23:35
 
300th birth anniversary of Maria Theresa - An incomprehensibly missed opportunity

300th birth anniversary of Maria Theresa - An incomprehensibly missed opportunity
300th birth anniversary of Maria Theresa - An incomprehensibly missed opportunity
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Steve Jobs)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk