Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/3 (119)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

19. 09. 2023

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE

Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE
Miesto: Výstavné priestory Kaštieľa Márie Terézie, Zámocká 391/2, Holíč
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 10. 06. 2022 - 23. 07. 2022

Pozvanie na vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE autora poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči Martina Činovského.


Mesto Holíč, Slovenská pošta, a.s., Klub filatelistov KF 52-13 v Holíči, Zväz slovenských filatelistov si vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE autora poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči Martina Činovského, ktorá sa uskutoční 10. júna 2022 od 16:00 v Holíči. Kurátorom výstavy, ktorá potrvá do 23. 7. 2022, je Ľuboslav Moza.

Vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE autora poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči Martina Činovského


Kurátor výstavy Ľuboslav Moza napísal:

V súčasnom, a nielen slovenskom výtvarnom umení, v zaplave dekoratívneho až umelecky prázdneho umenia, cestou ku gýču, stále vznikajú umelecké aj také diela, ktorým ide o viac. Vystupuju z objatia povrchnosti, dávajú umeniu jeho zmysel. Často o tom píšem, usilujem upozorniť práve na tychto tvorivych jedincov.

A potom sa stretneme my všetci s umením, ktoré vzniká na krásnom Slovensku a pritom má svetový význam.

Martin Činovsky zosobňuje tú obrovskú dávku tvorivej aktivity, ktorá v pretlaku kapitalistických ilúzií vyčnieva veľmi vysoko. Niekedy si myslím že viac sa už nedá. Martin vytvoril dielo svetového významu. Grafik, maliar, známkový rytec, pedagóg, hudobník, nositeľ mnohých vyznamenaní, a vysokých štátnych cien. Je nositeľom ojedinelého ocenenia. Laureát Identifikačného kódu Slovenska.

V čom je veľkosť jeho tvorby. Prečo je už dnes považovaný za žijúcu legendu, dovolím si napísať, svetového umenia.

Martin, jeden z mojich najlepších kamarátov a súputníkov krásnym životom, sa už počas štúdia u profesora Albína Brunovskeho cielene venoval známkovej tvorbe. Veľmi rýchlo bol medzi najlepšími. Po vzniku Slovenskej republiky vytvoril na škole oddelenie známkovej tvorby, vychoval mnohých známkových rytcov. Známky z jeho ateliéru sú na celom našom svete. A že sú najkvalitnejšie a tým aj najkrajšie to potvrdzuje skutočnosť, že je jedným z najbohatších nositeľov najväčších svetových ocenení, Grand Prix v celosvetovom hodnotení.Vernisáž výstavy sa uskutoční ako súčasť slávnostnej inaugurácie poštovej známky z emisného radu Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Mária Hudecová, KF 52-13 v Holíči

© Kurátor výstavy Ľuboslav Moza


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov