50th anniversary of the launch of international gas transit through Slovakia

Commemorative postage stamp issued on commemorate the 50th anniversary of the launch of international gas transit through Slovakia.

23. 09. 2022

Exhibitions of stamp production:
Exhibition MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT IN A POSTAGE STAMP

Exhibition MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT IN A POSTAGE STAMP
Location: Výstavné priestory Kaštieľa Márie Terézie, Zámocká 391/2, Holíč
Entry: Free (no admission)
Date: 10. 06. 2022 - 23. 07. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the opening of the exhibition MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT IN THE POSTAGE STAMP of the author of the postage stamp The Beauty of Our Homeland: Beauties of our Homeland: Maria Theresa Manor in Holic (Slovakia).


Mesto Holíč, Slovenská pošta, a.s., Klub filatelistov KF 52-13 v Holíči, Zväz slovenských filatelistov si vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE autora poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči Martina Činovského, ktorá sa uskutoční 10. júna 2022 od 16:00 v Holíči. Kurátorom výstavy, ktorá potrvá do 23. 7. 2022, je Ľuboslav Moza.

Vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE autora poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči Martina Činovského


Kurátor výstavy Ľuboslav Moza napísal:

V súčasnom, a nielen slovenskom výtvarnom umení, v zaplave dekoratívneho až umelecky prázdneho umenia, cestou ku gýču, stále vznikajú umelecké aj také diela, ktorým ide o viac. Vystupuju z objatia povrchnosti, dávajú umeniu jeho zmysel. Často o tom píšem, usilujem upozorniť práve na tychto tvorivych jedincov.

A potom sa stretneme my všetci s umením, ktoré vzniká na krásnom Slovensku a pritom má svetový význam.

Martin Činovsky zosobňuje tú obrovskú dávku tvorivej aktivity, ktorá v pretlaku kapitalistických ilúzií vyčnieva veľmi vysoko. Niekedy si myslím že viac sa už nedá. Martin vytvoril dielo svetového významu. Grafik, maliar, známkový rytec, pedagóg, hudobník, nositeľ mnohých vyznamenaní, a vysokých štátnych cien. Je nositeľom ojedinelého ocenenia. Laureát Identifikačného kódu Slovenska.

V čom je veľkosť jeho tvorby. Prečo je už dnes považovaný za žijúcu legendu, dovolím si napísať, svetového umenia.

Martin, jeden z mojich najlepších kamarátov a súputníkov krásnym životom, sa už počas štúdia u profesora Albína Brunovskeho cielene venoval známkovej tvorbe. Veľmi rýchlo bol medzi najlepšími. Po vzniku Slovenskej republiky vytvoril na škole oddelenie známkovej tvorby, vychoval mnohých známkových rytcov. Známky z jeho ateliéru sú na celom našom svete. A že sú najkvalitnejšie a tým aj najkrajšie to potvrdzuje skutočnosť, že je jedným z najbohatších nositeľov najväčších svetových ocenení, Grand Prix v celosvetovom hodnotení.Vernisáž výstavy sa uskutoční ako súčasť slávnostnej inaugurácie poštovej známky z emisného radu Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Mária Hudecová, KF 52-13 v Holíči

© Kurátor výstavy Ľuboslav Moza


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists