Postage stamp territories - Order of the Knights of Malta

Article from the field of stamp territories focused on the history and postage service of the Order of the Knights of Malta - a sovereign non-state subject of international law based in Rome.

23. 11. 2022

Exhibitions of stamp production:
Exhibition MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT IN A POSTAGE STAMP

Exhibition MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT IN A POSTAGE STAMP
Location: Výstavné priestory Kaštieľa Márie Terézie, Zámocká 391/2, Holíč
Entry: Free (no admission)
Date: 10. 06. 2022 - 23. 07. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the opening of the exhibition MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT IN THE POSTAGE STAMP of the author of the postage stamp The Beauty of Our Homeland: Beauties of our Homeland: Maria Theresa Manor in Holic (Slovakia).


Mesto Holíč, Slovenská pošta, a.s., Klub filatelistov KF 52-13 v Holíči, Zväz slovenských filatelistov si vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE autora poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči Martina Činovského, ktorá sa uskutoční 10. júna 2022 od 16:00 v Holíči. Kurátorom výstavy, ktorá potrvá do 23. 7. 2022, je Ľuboslav Moza.

Vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE autora poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči Martina Činovského


Kurátor výstavy Ľuboslav Moza napísal:

V súčasnom, a nielen slovenskom výtvarnom umení, v zaplave dekoratívneho až umelecky prázdneho umenia, cestou ku gýču, stále vznikajú umelecké aj také diela, ktorým ide o viac. Vystupuju z objatia povrchnosti, dávajú umeniu jeho zmysel. Často o tom píšem, usilujem upozorniť práve na tychto tvorivych jedincov.

A potom sa stretneme my všetci s umením, ktoré vzniká na krásnom Slovensku a pritom má svetový význam.

Martin Činovsky zosobňuje tú obrovskú dávku tvorivej aktivity, ktorá v pretlaku kapitalistických ilúzií vyčnieva veľmi vysoko. Niekedy si myslím že viac sa už nedá. Martin vytvoril dielo svetového významu. Grafik, maliar, známkový rytec, pedagóg, hudobník, nositeľ mnohých vyznamenaní, a vysokých štátnych cien. Je nositeľom ojedinelého ocenenia. Laureát Identifikačného kódu Slovenska.

V čom je veľkosť jeho tvorby. Prečo je už dnes považovaný za žijúcu legendu, dovolím si napísať, svetového umenia.

Martin, jeden z mojich najlepších kamarátov a súputníkov krásnym životom, sa už počas štúdia u profesora Albína Brunovskeho cielene venoval známkovej tvorbe. Veľmi rýchlo bol medzi najlepšími. Po vzniku Slovenskej republiky vytvoril na škole oddelenie známkovej tvorby, vychoval mnohých známkových rytcov. Známky z jeho ateliéru sú na celom našom svete. A že sú najkvalitnejšie a tým aj najkrajšie to potvrdzuje skutočnosť, že je jedným z najbohatších nositeľov najväčších svetových ocenení, Grand Prix v celosvetovom hodnotení.Vernisáž výstavy sa uskutoční ako súčasť slávnostnej inaugurácie poštovej známky z emisného radu Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Mária Hudecová, KF 52-13 v Holíči

© Kurátor výstavy Ľuboslav Moza


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists