New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

Overview of new and updated articles in the section Actual News - Specialized articles, which is dedicated to specialized information for collectors of philatelic materials and all those interested in philately and postage stamps

11. 07. 2024

Postage Stamp:
Beauties of our Homeland: Maria Theresa Manor in Holic

Beauties of our Homeland: Maria Theresa Manor in Holic
Date of Issue: 10. 06. 2022
Face value: 2,40 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 30,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 6
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 90000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Beauties of our Homeland stamp series issued to present the Maria Theresa Manor in Holic in Slovakia.


Text motifs: KAŠTIEĽ / MÁRIE TERÉZIE / V HOLÍČI

Pictorial motifs: Zadný pohľad na kaštieľ Márie Terézie v Holíči.

Postage stamp artwork: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp engraving: akad. mal. Martin Činovský

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Beauties of our Homeland: Maria Theresa Manor in Holic (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Beauties of our Homeland: Maria Theresa Manor in Holic (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Jediné súkromné sídlo c. k. rodiny Habsburgovcov na území dnešného Slovenska, letné sídlo cisára Františka Štefana Lotrinského a jeho manželky, panovníčky Márie Terézie, je situované v západoslovenskom meste Holíč. Vďaka svojej monumentalite, veľkorysej architektonickej koncepcii a historickým danostiam bol objekt v roku 1963 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Najstarší predchodca Holíčskeho kaštieľa vznikol na strategicky dôležitom mieste moravsko-uhorského pohraničia ako hraničná pevnosť strážiaca západnú hranicu Uhorského kráľovstva. Prvé písomné zmienky o Holíči pochádzajú z roku 1205, kedy sa Holíč nazýva Wywar, teda Nový hrad. Kamenný hrad ležiaci na uhorskej hranici pôvodne plnil hlavne strážnu funkciu, ale stal sa aj administratívno-správnym centrom panstva. Nové požiadavky na kvalitu bývania viedli v 14. storočí k rozsiahlej výstavbe. V 16. storočí sa Holíč podobne ako iné šľachtické rezidencie postupne menil z hradu na komfortnejšie renesančné sídlo, ku ktorému o storočie neskôr z dôvodu rastúceho tureckého tlaku pribudlo opevnenie v tvare hviezdy s bastiónmi.

V roku 1736 prichádza do Holíča po komesovi Kemynovi, Matúšovi Čákovi, Stiborovi zo Stiboríc, Šlikovcoch, Bakičovcoch, Czoborovcoch, František Lotrinský. Najbohatší muž monarchie si mohol dovoliť finančne náročnú prestavbu pevnosti, ktorú realizovali v niekoľkých etapách v období od 40. do 60. rokov 18. storočia. Vznikol tak monumentálny a u nás ojedinelý príklad tereziánskej architektúry, ktorý spolu s rozsiahlym areálom vytváral výraznú krajinnú dominantu. Autora prestavby dnes s určitosťou nepoznáme. Časť stavebných prác v Holíči realizoval Andreas Winthalm, najväčšie objednávky dostával Tadeáš A. Karner, do úvahy prichádza viedenský dvorný staviteľ Jean N. Jadot de Ville, maliar a architekt Jean J. Chamant, ako i F. A. Hillebrandt.

Habsbursko-lotrinskej dynastii patril kaštieľ až do roku 1921, kedy prepadol v prospech 1. Československej republiky. Dnes je majiteľom kaštieľa mesto Holíč, ktoré nielen kaštieľ, ale aj jeho okolie, zveľaďuje, obnovuje a vracia mu jeho niekdajšiu slávu.


Author (source) of the description: Mgr. Veronika Chňupková


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists