Vydanie poštovej známky 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Informácia o vydaní novej poštovej známky 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou).

02. 10. 2023

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Márie Terézie v Holíči

Inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Márie Terézie v Holíči
Deň používania: 10. 06. 2022
 
Pošta: HOLÍČ 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Holíči pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Márie Terézie v Holíči.


Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY KRÁSY NAŠEJ VLASTI / KAŠTIEL / MÁRIE TERÉZIE / V HOLÍČI

Obrazový motív: Ornament z priečelia Kaštieľa Márie Terézie v Holíči.

Tematický popis a súvislosti:

Jediné súkromné sídlo c. k. rodiny Habsburgovcov na území dnešného Slovenska, letné sídlo cisára Františka Štefana Lotrinského a jeho manželky, panovníčky Márie Terézie, je situované v západoslovenskom meste Holíč. Vďaka svojej monumentalite, veľkorysej architektonickej koncepcii a historickým danostiam bol objekt v roku 1963 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Najstarší predchodca Holíčskeho kaštieľa vznikol na strategicky dôležitom mieste moravsko-uhorského pohraničia ako hraničná pevnosť strážiaca západnú hranicu Uhorského kráľovstva. Prvé písomné zmienky o Holíči pochádzajú z roku 1205, kedy sa Holíč nazýva Wywar, teda Nový hrad. Kamenný hrad ležiaci na uhorskej hranici pôvodne plnil hlavne strážnu funkciu, ale stal sa aj administratívno-správnym centrom panstva. Nové požiadavky na kvalitu bývania viedli v 14. storočí k rozsiahlej výstavbe. V 16. storočí sa Holíč podobne ako iné šľachtické rezidencie postupne menil z hradu na komfortnejšie renesančné sídlo, ku ktorému o storočie neskôr z dôvodu rastúceho tureckého tlaku pribudlo opevnenie v tvare hviezdy s bastiónmi.

V roku 1736 prichádza do Holíča po komesovi Kemynovi, Matúšovi Čákovi, Stiborovi zo Stiboríc, Šlikovcoch, Bakičovcoch, Czoborovcoch, František Lotrinský. Najbohatší muž monarchie si mohol dovoliť finančne náročnú prestavbu pevnosti, ktorú realizovali v niekoľkých etapách v období od 40. do 60. rokov 18. storočia. Vznikol tak monumentálny a u nás ojedinelý príklad tereziánskej architektúry, ktorý spolu s rozsiahlym areálom vytváral výraznú krajinnú dominantu. Autora prestavby dnes s určitosťou nepoznáme. Časť stavebných prác v Holíči realizoval Andreas Winthalm, najväčšie objednávky dostával Tadeáš A. Karner, do úvahy prichádza viedenský dvorný staviteľ Jean N. Jadot de Ville, maliar a architekt Jean J. Chamant, ako i F. A. Hillebrandt.

Habsbursko-lotrinskej dynastii patril kaštieľ až do roku 1921, kedy prepadol v prospech 1. Československej republiky. Dnes je majiteľom kaštieľa mesto Holíč, ktoré nielen kaštieľ, ale aj jeho okolie, zveľaďuje, obnovuje a vracia mu jeho niekdajšiu slávu.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Veronika Chňupková


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov