Republikové stretnutie filatelistov v Trenčíne

Pozvanie na tradičné republikové filatelistické stretnutie v Trenčíne.

15. 10. 2023

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Márie Terézie v Holíči

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Márie Terézie v Holíči
Miesto: Výstavné priestory Kaštieľa Márie Terézie, Zámocká 391/2, Holíč
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 10. 06. 2022

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštieľ Márie Terézie v Holíči.


Poštová známka Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči


Mesto Holíč, Slovenská pošta, a.s., Klub filatelistov KF 52-13 v Holíči, Zväz slovenských filatelistov si vás dovoľujú pozvať na inauguráciu poštovej známky z emisného radu Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči, ktorá sa uskutoční 10. júna 2022 od 16:00 v Holíči.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči


Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty HOLÍČ 1.

Príležitostná poštová pečiatka Uvedenie poštovej známky 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice


Súčasťou podujatia bude vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE autora poštovej známky Martina Činovského.

Vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - TALENT V POŠTOVEJ ZNÁMKE autora poštovej známky Krásy našej vlasti: Kaštiel Márie Terézie v Holíči Martina Činovského


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Mária Hudecová, KF 52-13 v Holíči

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov