Uvedenie poštových známok Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure - www.postoveznamky.sk

75. výročie Organizácie Spojených národov

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 75. výročia Organizácie Spojených národov.

14. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Uvedenie poštových známok Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure

Deň používania: 21. 12. 2016
 
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Svätom Jure pri príležitosti slávnostného uvedenia poštových známok Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure.


Textový motív: UVEDENIE POŠTOVÝCH ZNÁMOK NPR ŠÚR PRI SVÄTOM JURE / Ramsar

Obrazový motív: Symbolika Ramsar

Tematický popis a súvislosti:

Ramsarský dohovor - dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, známy podľa miesta prijatia tiež ako Ramsarská konvencia.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov