Osobnosti: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora Tajovského (1874 - 1940).

18. 10. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure – Jelša lepkavá

Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure – Jelša lepkavá
Deň vydania: 07. 10. 2016
Nominálna hodnota: 0,60 €
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Národnej prírodnej rezervácii Šúr pri Svätom Jure a zástupcovi jej fauny jelše lepkavej (Alnus glutinosa).
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Výtvarný návrh hárčeka: akad. mal. Rudolf Cigánik

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Rytina hárčeka: akad. mal. Rudolf Cigánik

Hárčeková úprava:

Poštová známka Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure – Jelša lepkavá (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure – Jelša lepkavá (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Jelša lepkavá je všeobecne rozšírený druh vyskytujúci sa v lužných, močiarnych lesoch, slatinách a pozdĺž brehov vôd, mimo vôd sa vyskytuje na miestach s vysokými zrážkami. Je teda závislá na vode. To preto, lebo jej listy nemajú žiadny mechanizmus na kontrou transpirácie. Dobre sa jej darí v kyslých pôdach. Stretneme sa s ňou od nížin po horský stupeň. Dorastá do výšky 20-30 m. Je charakteristická hladkou, na báze kmeňov rozpukanou borkou. Listy sú takmer okrúhle, na vrchole vykrojené alebo jemne hrotité. Jahňady sa objavujú ešte pred pučaním listov v marci až apríli. Samčie jahňady vyrastajú v skupinách po 2-3, sú visiace a purpurovo sfarbené. Plodné samičie jahňady sú drevnaté, hnedé, pripomínajúce malé šišky. Jelša lepkavá je vedúcou drevinou v stromovom poraste šúrskeho lesa, kde vytvára tzv. pravý jelšový les. Znakom týchto lesov sú pravidelne sa opakujúce povrchové záplavy trvajúce viac ako pol roka. Jelša tu nachádza optimálne podmienky pre rast. Kvôli veľkej vlhkosti a zabahneniu je koreňový systém jelší v úzkom vzťahu s vlastnosťami pôdy, preto je pomerne plytký. Často tvorí vzdušné korene, ktoré sa vyvíjajú v oporné barlovité korene. Podľa ich veľkosti možno usudzovať výšku povrchových záplav v lese. Okrem toho dokáže rásť v chudobných pôdach kvôli symbióze koreňov s nitrifikačnými baktériami rodu Frankia. Spodná časť kmeňa jelší je niekedy bohato posiata prieduchmi, čo urýchľuje celkovú výmenu plynov. To je dôležité najmä na pôdach so stagnujúcou a na kyslík chudobnou vodou. Jelša v Šúri rýchlo zmladzuje a rýchlo rastúce mladé stromy dokážu vysávať staré pne, ktoré čoskoro zahnívajú a rozpadajú sa. Všeobecne je však obnova jelšového porastu v lesoch problémom, nakoľko semenáčiky sú veľmi citlivé na sucho.


Autor (zdroj) popisu: Igor Kokavec


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov