Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Poštová známka:
Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure – Papraď ostnatá

Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure – Papraď ostnatá
Deň vydania: 07. 10. 2016
Nominálna hodnota: 0,60 €
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Národnej prírodnej rezervácii Šúr pri Svätom Jure a zástupcovi jej fauny papradi ostnatej (Dryopteris carthusiana).
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Výtvarný návrh hárčeka: akad. mal. Rudolf Cigánik

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Rytina hárčeka: akad. mal. Rudolf Cigánik

Hárčeková úprava:

Poštová známka Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure – Papraď ostnatá (Hárčeková úprava)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Šúr pri Svätom Jure – Papraď ostnatá (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Papraď ostnatá sa vyskytuje v Európe, ojedinele v Turecku, severnom Iráne, na Kaukaze a v západnej Sibíri a tiež v Severnej Amerike. U nás je to pomerne hojný druh rastúci predovšetkým v humóznych vlhkejších mokraďových lesoch od nížin po horský stupeň. Obľubuje tiež rašelinové, piesčité, alebo hlinité pôdy a mierne zatienené miesta a len výnimočne ju nájdeme na priamom slnku. Nájdeme ju rásť tiež na živých alebo odumretých stromoch, v krovinách, na brehoch potokov, skalnatých svahoch alebo starých múroch. Papraď ostnatá je citlivá na pokles vzdušnej vlhkosti a pravdepodobne preto preferuje habitaty s vysokou hladinou spodnej vody, ktorá je dôležitá pre optimálny rast a reprodukciu. Primárne sa vyskytuje v lesoch s dominanciou jelši lepkavej, jelši sivej, brestu väzového a v bučinách. Ako súčasť bylinnej etáže rastie v lese Jurského Šúru tiež epifyticky na barlovitých koreňoch jelší, vyššie nad zaplavenou zemou. Z podzemku vyrastajú dlho stopkaté, 2 až 3 krát perovito zložené listy so svetlozelenou čepeľou kopijovitého obrysu dlhou 15 až 80 cm. Stopkaté lístky sú kopijovité až vajcovité po okraji pílovito zubaté a dlho končisté. Kôpky výtrusov na spodnej strane lístkov majú 0,5 – 1 cm v priemere.


Autor (zdroj) popisu: Igor Kokavec


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov