New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Commemorative Postmark:
Inauguration of the postage stamps Nature protection: National Wildlife Reserve Sur near Svaty Jur

Inauguration of the postage stamps Nature protection: National Wildlife Reserve Sur near Svaty Jur
Day of use: 21. 12. 2016
 
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Svaty Jur on the occasion of the Inauguration of the postage stamps Nature protection: National Wildlife Reserve Sur near Svaty Jur.


Text motifs: UVEDENIE POŠTOVÝCH ZNÁMOK NPR ŠÚR PRI SVÄTOM JURE / Ramsar

Pictorial motifs: Symbolika Ramsar

Thematic description and context:

Ramsarský dohovor - dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, známy podľa miesta prijatia tiež ako Ramsarská konvencia.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists