Autor: Josef Šolc

Zoznam článkov:


Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – marec 2011 (24.05.2011)

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci marec 2011.

Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – apríl 2011 (24.06.2011)

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci apríl 2011.

Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – máj 2011 (04.08.2011)

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci máj 2011.

Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – jún 2011 (15.11.2011)

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci jún 2011.

Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – júl 2011 (06.12.2011)

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci júl 2011.

Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – august 2011 (18.01.2012)

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci august 2011.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov