Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Výstavy a exponáty:
Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – máj 2011

Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – máj 2011
Autor: Josef Šolc
Zdroj: www.stamps.cz
Publikované: 04. 08. 2011 12:18

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci máj 2011.Ivan Martinaš (Chorvátsko): Opatija (Abbazia) - Postal History


S číslem 682 to jsou tři rámy s názvem OPATIJA (ABBAZIA) – POSTAL HISTORY chorvatského sběratele Ivana Martinaše. Autor mapuje poštovní úřady v tomto oblíbeném letovisku na pobřeží Jadranu, počínaje prvním z roku 1885. V tehdy Rakousko–Uherské Opatiji (italsky Abbazia) otevřela první poštovní úřad společnost Rakouské Jižní dráhy. Po habsburském mocnářství okupovala Opatiji Itálie, poté byla součástí Jugoslávie a nyní je jedním z nejkrásnějších měst v Chorvatské republice. To vše se promítá do poštovnictví, včetně přetisků rakouských a italských známek, cenzurních razítek, pokusu o použití známek FIUME v Opatiji, atd. Propracovaný exponát je na dobré cestě brzy dosáhnout soutěžního rozsahu pěti rámů.

Filatelistický exponát Opatija (Abbazia) - Postal History   Filatelistický exponát Opatija (Abbazia) - Postal History
 


Miroslav Bachratý (Slovensko): Dvojjazyčné slovensko–nemecké poštové nálepky na Slovensku (1941–1945)


Exponát čís. 683 – Dvojjazyčné slovensko–německé poštovní nálepky na Slovensku (1941–1945) vystavil bratislavský badatel a předseda slovenských jurymanů Miroslav Bachratý. Na ploše jednoho a půl rámu ukazuje většině z nás dosud neznámou oblast z poštovních dějin Slovenské republiky, mezi našimi filatelisty obecně známé spíše jako Slovenský štát. Ve sledovaných letech byly tamní pošty v místech s nejméně dvaceti procenty Němců nebo k Němcům se hlásícího obyvatelstva vybavovány dvojjazyčnými nálepkami na doporučené zásilky, na cenná psaní i na balíky. Šlo o tzv. německé jazykové ostrovy, kde i názvy obcí byly podle mezistátní dohody s Německem dvojjazyčné: Horné Ponitrie (Hauerland), okolí Kremnice, horní a dolní Spiš a také hlavní město Bratislava s okolím. Autor na dvou úvodních listech podává slovensky a německy vyčerpávající výklad historického vzniku této situace včetně přehledné instrukční mapky. Pokud jde o literaturu k dané problematice, zdá se, že je k dispozici pouze to, co napsal sám v dnes již zaniklém časopise Zberateľ č. 3/1997 a 7/2004.

Očividná ojedinělost exponátu mě přiměla k telefonickému kontaktu s kolegou Bachratým. Jak řekl, trpělivě vyhledával a shromažďoval celistvosti plných dvacet let. Některé z nálepek malých pošt viděl za ta léta jen jednou, V–nálepka z cenného dopisu z pošty Bratislava 4 / Pressburg 4 bude s velkou pravděpodobností dokonce unikátem. Shromážděný materiál plně odpovídá i kritériím FIP pro poštovně–historické exponáty, kde se hovoří o opakovatelnosti exponátu. Podobný exponát asi ve druhé verzi od jiného sběratele hned tak neuvidíme. Autor své necelé dva rámy dosud nevystavoval, neboť mu to současná pravidla vlastně ani nedovolují. Pokud by materiál vystavil jako jednorámový exponát, musel by devět listů vyřadit a tím svoji práci deklasovat. Na pět rámů materiál nesežene – pokud si dobře pamatuji, postěžoval si mi asi takto: „Na 5 rámov sa to nikdy nebude dať rozšíriť, aj keby som to mohol zbierať ešte ďalších 50 rokov. Takže EXPONET je ideálna platforma pre takéto exponáty“. Přejme našemu kolegovi, aby ho některý z návštěvníků EXPONETu nebo ze čtenářů našeho časopisu překvapil další dosud neznámou dvojjazyčnou nálepkou. Zasloužil by si to.

Filatelistický exponát Dvojjazyčné slovensko–nemecké poštové nálepky na Slovensku (1941–1945)   Filatelistický exponát Dvojjazyčné slovensko–nemecké poštové nálepky na Slovensku (1941–1945)
 


Súvisiace články:


Exponet - virtuálna medzinárodná filatelistická výstava  Všetky exponáty možno navštíviť na virtuálnej výstave EXPONET.
Zdroj: Prevzaté so súhlasom vydavateľa časopisu FILATELIE z internetových stránok pražského Domu filatelie - www.stamps.cz.

Autor: Josef Šolc

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov