Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Výstavy a exponáty:
Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – august 2011

Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – august 2011
Autor: Josef Šolc
Zdroj: www.stamps.cz
Publikované: 18. 01. 2012 21:43

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci august 2011.Orlin Todorov (Bulharsko): Bulgarian Stamps „Fund Sanatorium“ (1925 – 1950)


Bulgarian Stamps „Fund Sanatorium“ (1925 – 1950) vystavil Orlin Todorov z Bulharska (pod. č. 694). Poštovně–historický obsah osmi rámů pojednává o u nás poměrně málo známých poštovních známkách vydávaných v letech 1925–50 ve prospěch sanatorií a zotavoven pro rodiny bulharských poštovních zaměstnanců. Lepily se na poštovní zásilky, které měly být dopraveny o nedělích nebo státních svátcích, a jejich nominále znamenalo příplatek k běžnému poštovnému. Tato praxe z let 1925–39 a 1941–2 byla obnovena po 2. světové válce a trvala až do roku 1950. Pravoslavný kalendářík se seznamem státem uznaných svátků umístil autor správně na úvodní list. Doklady o nejrozmanitějším využití těchto zcela ojedinělých poštovních cenin dělají z Todorovova exponátu filatelistickou záležitost první kategorie.

Filatelistický exponát Bulgarian Stamps „Fund Sanatorium“ (1925 – 1950)   Filatelistický exponát Bulgarian Stamps „Fund Sanatorium“ (1925 – 1950)
 

Peter Thy (USA): The Rest of the Bechuanaland Post Office


Exponát č. 695 je rovněž poštovně–historický, s názvem The Rest of the Bechuanaland Post Office. Autorem je Peter Thy z USA. Jednorámový exponát je třeba jednoznačně pochválit jak za materiál, tak originalitu námětu pro jeden rám. Autor na něm představuje rozmanité služby, mimo běžného dopravování korespondence, které poskytovala pošta v Bečuánsku, jihoafrickém britském protektorátu (od 30. 9. 1966 Republika Botswana). Filatelistický materiál začíná před rokem 1900 a končí místními QSL lístky, kterými si radioamatéři vzájemně potvrzovali navázaná spojení. Dokonalý popis vysvětluje jasně poslání každé služby a význam použitého dokladu. Poučný exponát pro každého, kdo uvažuje o jednom rámu z poštovní historie.

Filatelistický exponát The Rest of the Bechuanaland Post Office   Filatelistický exponát The Rest of the Bechuanaland Post Office
 


Súvisiace články:


Exponet - virtuálna medzinárodná filatelistická výstava  Všetky exponáty možno navštíviť na virtuálnej výstave EXPONET.
Zdroj: Prevzaté so súhlasom vydavateľa časopisu FILATELIE z internetových stránok pražského Domu filatelie - www.stamps.cz.

Autor: Josef Šolc

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov