Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Výstavy a exponáty:
Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – apríl 2011

Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – apríl 2011
Autor: Josef Šolc
Zdroj: www.stamps.cz
Publikované: 24. 06. 2011 15:24

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci apríl 2011.
Sergej V. Rogutskij (Rusko): Postal Stationery Lithuanian 1990 - 2007


Moderní materiál představuje exponát ruského vystavovatele Sergeje V. Rogutského Celiny Litvy 1990–2007. Lze jej nalézt pod číslem 675.

Filatelistický exponát Postal Stationery Lithuanian 1990 - 2007   Filatelistický exponát Postal Stationery Lithuanian 1990 - 2007
 


Alec McGrattan (Veľká Británia): The Hyper-Inflation Emergency Overprinted Provisional Issues (O. P. D.), September - December 1923


Exponát Provizorní hyperinflační přetisky (OPD), září – prosinec 1923 s číslem 676 připojil Alec McGrattan z Velké Británie. Dokumentuje složité, ale filatelisticky zajímavé období v Německu.

Filatelistický exponát The Hyper-Inflation Emergency Overprinted Provisional Issues (O. P. D.), September - December 1923   Filatelistický exponát The Hyper-Inflation Emergency Overprinted Provisional Issues (O. P. D.), September - December 1923
 


Vojtech Čelko (Slovensko): HUNGARY UNTIL 1908


Pod číslem 677 a názvem Maďarsko do roku 1908 si můžeme prohlédnout výběr z obsáhlé sbírky Uhorsko, sestavené trenčínským filatelistou dr. Vojtěchem Čelkom. Sbírka je z autorovy pozůstalosti (zemřel v roce 1989), proto i její úprava odpovídá stavu před 30–40 lety. Předložený výběr zachycuje období od předfilatelistických dopisů do roku 1908; co do známkového materiálu je vyčerpávající. Prohlídku můžeme doporučit každému, kdo se chce rychle obeznámit s touto oblíbenou filatelistickou klasikou.

Filatelistický exponát HUNGARY UNTIL 1908   Filatelistický exponát HUNGARY UNTIL 1908
 


Zoran R. Boskovič (Srbsko): Post from Human Organisation From Bosnia 1992 - 1995


Pošta z Bosny, doručená humanitárními organizacemi v letech 1992-1995, je název exponátu čís. 678. Vystavuje jej Zoran R. Boškovič ze Srbska. V rozsahu jednoho rámu nám představuje poštu Červeného kříže, humanitární adventistické organizace ADRA a dalších společností. Velmi zajímavé poštovně-historické doklady ze smutné doby.

Filatelistický exponát Post from Human Organisation From Bosnia 1992 - 1995   Filatelistický exponát Post from Human Organisation From Bosnia 1992 - 1995
 


Zoran R. Boskovič (Srbsko): The Knin Provisional Issue from 1993


Další exponát je od téhož autora; má čís. 679 a název Provizorní vydání Knin 1993. Knin byl hlavním městem Republiky Srbská Krajina (krajina = okraj, pohraničí), vyhlášené 19.12.1991jako reakce na odtržení Chorvatska od Jugoslávie v červnu téhož roku. Přetisky jugoslávských známek, vlastní známky dnes již zaniklé Republiky Srbská Krajina i jejich užití v běžné korespondenci včetně smíšených frankatur dělají z tohoto jediného rámu cenný historický dokument trvalé hodnoty.

Filatelistický exponát The Knin Provisional Issue from 1993   Filatelistický exponát The Knin Provisional Issue from 1993
 


Peter van der Molen (Južná Afrika): The Swaziland Revenue Stamps to 1968


Čís. 680 – jednorámový exponát Svazijské kolky do roku 1968 je od Petera van der Molena z Jižní Afriky. Exotické ceniny vidí řada z nás asi poprvé, zvláště ty, vyráběné jen razítkem a perem v rušných dobách na přelomu 19. a 20. století. Pětilibrový kolek z archivu londýnské tiskárny Bradbury, Wilkinson and Co. Ltd. Engraves s obloukovitým perfinem SPECIMEN (vzorec) stojí za samostatné zhlédnutí.

Filatelistický exponát The Swaziland Revenue Stamps to 1968   The Swaziland Revenue Stamps to 1968
 


Emil Minaar (Južná Afrika): Basutoland Postal Stationery


Posledním přidaným souborem s čís. 681 je plnohodnotný pětirámový exponát Celiny Basutolandu od Emila Minaara z Jižní Afriky. Představuje veškeré celiny tohoto někdejšího britského protektorátu. Připomeňme, že od 4. 10. 1966 známe toto malé jihoafrické království (rozloha 30 tisíc čtverečních kilometrů) pod názvem Lesotho. Exponát se specimeny a několika autorskými eseji představuje tradiční, vysoce graficky i technicky kvalitní britskou produkci. Zvláště celináři budou s poklidnou prohlídkou u počítače naprosto spokojeni.

Filatelistický exponát Basutoland Postal Stationery   Basutoland Postal Stationery
 


Súvisiace články:


Exponet - virtuálna medzinárodná filatelistická výstava  Všetky exponáty možno navštíviť na virtuálnej výstave EXPONET.
Zdroj: Prevzaté so súhlasom vydavateľa časopisu FILATELIE z internetových stránok pražského Domu filatelie - www.stamps.cz.

Autor: Josef Šolc

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov