Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Výstavy a exponáty:
Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – marec 2011

Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – marec 2011
Autor: Josef Šolc
Zdroj: www.stamps.cz
Publikované: 24. 05. 2011 10:46

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci marec 2011.
Alexander Karanevič (Ukrajina): Taras Shevchenko - Human Memory to Large Kobzan


Osudy Tarase G. Ševčenka, ukrajinského lidového básníka (známá je především sbírka s názvem Kobzar), ale i spisovatele, malíře a vůbec všestranného umělce, právem považovaného za génia ukrajinského národa, jsou zachyceny v pětirámovém exponátu č. 671 jeho krajana Alexandra Karaneviče. Životní a dokonce i posmrtná pouť „kobzara“, hráče na osobitý ukrajinský lidový strunný nástroj, jsou ilustrovány všemi druhy filatelistického materiálu. Nevolník Ševčenko, vykoupený pro svůj malířský talent a poté znovu a znovu perzekvovaný carským režimem, byl častým motivem známkové tvorby Sovětského svazu a nyní i samostatné Ukrajiny. Jeho posmrtná pouť připomíná našeho Máchu. Exponát je klasickou ukázkou zpracování jedné osobnosti, k níž je filatelistického materiálu dokonce nadbytek.

Filatelistický exponát Taras Shevchenko - Human Memory of Large Kobzan   Filatelistický exponát Taras Shevchenko - Human Memory of Large Kobzan
 


Jukka Mäkinen (Fínsko): DOMUS DEI - A History of European Church Architecture


Další nový exponát (č. 672) vytvořil finský architekt Jukka Mäkinen a nazval ho Dům Boží – historie evropské církevní architektury. Také k tomuto námětu existuje nepřeberné množství materiálu a je proto poučné, jak k jeho výběru přistupuje odborník – stavař. Českého návštěvníka upoutá zvláště skica J. Chudomela z roku 1974 s klasickým pohledem na Hradčany, nebo skica z roku 1945 s vídeňským katedrálou sv. Štěpána a jejím největším rakouským zvonem Pummerinem, obojí na pátém rámu. Atraktivní téma, v němž bychom asi nenašli odborné nesrovnalosti, se autorovi vešlo na sedm rámů.

Filatelistický exponát DOMUS DEI - A History of European Church Architecture   Filatelistický exponát DOMUS DEI - A History of European Church Architecture
 


Ronald van Wardhuizen (Belgisko): DANZIG


Exponát s číslem 673 nazval jeho tvůrce, belgický filatelista Ronald van Wardhuizen, Danzig (Gdaňsk). Přehledně členěný poštovně historický materiál pochází ze všech dějinných období tohoto původně svobodného hanzovního města, později zabraného Pruskem, v roce 1807 obsazeného Napoleonem, atd., jak nás poučí vkládané listy s hutným historickým textem. O výjimečnosti exponátu svědčí přemíra předznámkových dopisů, rozsah téměř sedmi výstavních ploch a vročení posledního dopisu – 1854. Sbírka, kterou je třeba prohlížet v klidu a s požitkem.

Filatelistický exponát DANZIG
 


Ronald van Wardhuizen (Belgicko): DANZIG Zurück – Retour


Poslední dnes představený exponát (č. 674) je od téhož autora a rovněž se věnuje poštovnictví Gdaňska, z nějž představuje velmi speciální úsek korespondence: zásilky vrácené odesilateli. Název je jednoduchý: DANZIG Zurück – Retour. Postupně dokladuje všechny druhy vrácených zásilek – všechny možnosti, ze kterých se listovní zásilka může vrátit k adresátovi. Tuto svoji „filozofii“ učebnicově vysvětluje na prvních dvou listech a dokladuje na téměř osmi výstavních plochách. Ještě poslední vystavený dopis nese razítko „No 59/GRANDE ARMEE“ – vrátil se z Francie do Gdaňska příslušníku Napoleonovy armády. Zatímco první gdaňský exponát je již popsán na počítači, tento poslední ještě strojnickým písmem přes šablonku, se sklonem 75 stupňů, jak se používalo kolem roku 1960. Možná jsme ho u nás viděli už dříve…

Filatelistický exponát DANZIG Zurück – Retourr   Filatelistický exponát DANZIG Zurück – Retour
 


Súvisiace články:


Exponet - virtuálna medzinárodná filatelistická výstava  Všetky exponáty možno navštíviť na virtuálnej výstave EXPONET.
Zdroj: Prevzaté so súhlasom vydavateľa časopisu FILATELIE z internetových stránok pražského Domu filatelie - www.stamps.cz.

Autor: Josef Šolc

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov