Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Výstavy a exponáty:
Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – júl 2011

Novinky na virtuálnej výstave EXPONET – júl 2011
Autor: Josef Šolc
Zdroj: www.stamps.cz
Publikované: 06. 12. 2011 18:44

Nové exponáty zaradené na virtuálnu výstavu EXPONET v mesiaci júl 2011.Stefana Petriuk (Nemecko): Renaissance-Jahr


Nový exponát č. 688 německého filatelisty Stefana Petriuka Renesance–Year (Rok renesance) je ukázkou studijního zpracování jediné známky; v tomto případě polské výplatní 80 g, Mi. 822, s renesančními arkádami na nádvoří krakovského královského paláce Wawelu. V roce 1953 ji vyryl podle fotografie St. Kolowce švédský rytec polského původu, tehdy dvaatřicetiletý Czeslaw Slania. Především četné přetisky nominální hodnoty a dlouholeté používání dávají pro specializaci dostatek filatelisticky atraktivního materiálu.

Filatelistický exponát Rok renesancie   Filatelistický exponát Rok renesancie
 


Rui Carvalho Dias (Portugalsko): Património Brasileiro da Unesco - Um Bem a Preservar


Exponát č. 689 sestavil z analogických pohlednic (CM) Rui Carvalho Dias z Lisabonu a nazval Brazilian heritage by UNESCO (Brazilské dědictví pod patronací UNESCO). Pestrobarevný jednorámový exponát ze současných moderních pohlednic ukazuje historické a přírodní bohatství Brazílie, zapsané na prestižní listinu světové kulturní organizace. Ke zvýšení filatelistické hodnoty by mu prospělo zařazení více maximkaret, zhotovených ze starých podkladových pohlednic. Například s křesťanskými kostely, s vodopády Iguazú nebo s přírodními motivy (ptáci tukani) jsou takové pohlednice jistě k sehnání.

Filatelistický exponát Brazilské dedičstvo pod patronátom UNESCO   Filatelistický exponát Brazilské dedičstvo pod patronátom UNESCO
 


Emil Minaar (Južná Afrika): Bavaria


Výstižným historickým přehledem uvedl svoji sbírku Bavaria (Bavorsko) (č. 690) jihoafrický vystavovatel Emil Minaar. Všechna číslicová vydání, orážená razítky typu „mlýnské kolo“, i další materiály z doby králů Maxmiliána II. a Ludvíka II., princů–regentů Leopolda a Ludvíka i krále Ludvíka III., podrobně popsané, uspokojí i náročného diváka. Zvláštností jsou oficiální nálepky na úředně otevřené nedoručitelné dopisy.

Filatelistický exponát Bavorsko   Filatelistický exponát Bavorsko
 


Flosi Fabio Sera (Brazília): Integrated Circuit – How it changed the world


Jednorámový exponát čís. 691 nazval jeho autor Flosi Fabio Sera z Brazílie INTEGRATED CIRCUIT – How it changed the world (Integrovaný obvod - jako změnil svět). Komplexní spojení – jak změnit svět. Postupuje chronologicky od vynálezu tranzistoru v roce 1948 až k závěrečnému listu s výhledem do budoucnosti spojovací techniky. Tu vystavovatel ilustruje obálkou s usmívajícím se čínským odborníkem! I když každá výstavní jury by autora upozornila, že toto téma pro svou obsáhlost není zrovna ideální na jednorámový exponát, my mu to rádi promineme; už proto, že na listě o rozhlasovém vysílání použil frankotyp Prahy 1 vzor „motýlek“ s radiolampou PHILIPS MINIWATT z roku 1935.

Filatelistický exponát Integrovaný obvod - ako zmenil svet   Filatelistický exponát Integrovaný obvod - ako zmenil svet
 


K. Sridhar (India): Energy


Energie a její zdroje je název jednorámového exponátu č. 692. Vystavovatel K. Sridhar z indického města Mangalore zvolil příliš široké téma na pouhý jeden rám. Také časté používání čtyřbloků z moderních známek je zbytečné, neboť ubírá plochu jiným filatelistickým materiálům a svou cenou nijak hodnotu exponátu nezvyšuje.

Filatelistický exponát Energia   Filatelistický exponát Energia
 


Peteru Granfield (Austrália): New South Wales tax rates 1861 - 1966


Exponát č. 693 patří Peteru Granfieldovi z Austrálie. Pojednává o doplatních známkách Nového Jižního Walesu 1891–1966. Na šesti výstavních plochách předvádí doplatní známky i speciální razítka s ručně dopisovaným doplatkem. Vysvětluje podrobně genezi doplatného ve vztahu k UPU (Světová poštovní unie), přepočty poplatků z australské na francouzskou měnu, atd. Použité celistvosti i celiny spolehlivě zalahodí oku každého filatelisty.

Filatelistický exponát Nový južný Wales - doplatné poplatky 1861 - 1966   Filatelistický exponát Nový južný Wales - doplatné poplatky 1861 - 1966
 


Súvisiace články:


Exponet - virtuálna medzinárodná filatelistická výstava  Všetky exponáty možno navštíviť na virtuálnej výstave EXPONET.
Zdroj: Prevzaté so súhlasom vydavateľa časopisu FILATELIE z internetových stránok pražského Domu filatelie - www.stamps.cz.

Autor: Josef Šolc

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov