Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
Železničné múzeum - Prvý parný deň 2020

Železničné múzeum - Prvý parný deň 2020
Deň vydania: 27. 06. 2020
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm + k 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Filatelia k akcii Železničného múzea s názvom Prvý parný deň 2020


Textový motív: Železničné múzeum

Obrazový motív: Parná lokomotíva a príležitostná pečiatka

Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) Železničné múzeum - Prvý parný deň 2020 (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Filatelia k akcii Železničného múzea s názvom Prvý parný deň 2020 je klasifikovaný ako polooficiálny - objednávka a grafický návrh: POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Tematický popis a súvislosti:

Železničné múzeum Slovenskej republiky organizuje podujatie Prvý parný deň dňa 27. júna 2020. Podujatie pre všetkých záujemcov pripravujú Železnice Slovenskej republiky - Železničné múzeum Slovenskej republiky v spolupráci s Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ a Občianskym združením Vláčikovo.

Pre návštevníkov bude pripravený nasledujúci program:

- jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 Mazutka na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Lamač – Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka – Železničné múzeum Bratislava východ

- jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 Mazutka na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Pezinok a späť

- jazdy motorových vlakov na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Bratislava hlavná stanica a späť

- výstava historických koľajových vozidiel

- vozenie detí na stanovišti parného rušňa 310.433 (od 10.00 do 17.00)

- vozenie detí na drezinách (od 10.00 do 17.00)

- prehliadka múzea so sprievodcom vo vybraných časoch

- prezentácia modulového koľajiska

- prezentácia modelového koľajiska Klubu železničných modelárov Bratislava v poštovom vozni Fa 5-2085

- výstava poštových známok so železničnou tematikou v poštovom vozni Poštového múzea Slovenskej pošty, a.s.

Počas dňa bude medzi areálom múzea a bratislavskou hlavnou stanicou premávať historický vlak ťahaný motorovými vozňami M 262.007 a M 286.018.


Autor (zdroj) popisu: Železničné múzeum


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov