Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Príležitostná pečiatka:
Prvý parný deň 2020

Prvý parný deň 2020
Deň používania: 27. 06. 2020
 
Pošta: BRATISLAVA 35
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave k akcii Železničného múzea s názvom Prvý parný deň 2020


Textový motív: PRVÝ PARNÝ DEŇ 2020

Obrazový motív: Parná lokomotíva

Tematický popis a súvislosti:

Železničné múzeum Slovenskej republiky organizuje podujatie Prvý parný deň dňa 27. júna 2020. Podujatie pre všetkých záujemcov pripravujú Železnice Slovenskej republiky - Železničné múzeum Slovenskej republiky v spolupráci s Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ a Občianskym združením Vláčikovo.

Pre návštevníkov bude pripravený nasledujúci program:

- jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 Mazutka na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Lamač – Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka – Železničné múzeum Bratislava východ

- jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 Mazutka na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Pezinok a späť

- jazdy motorových vlakov na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Bratislava hlavná stanica a späť

- výstava historických koľajových vozidiel

- vozenie detí na stanovišti parného rušňa 310.433 (od 10.00 do 17.00)

- vozenie detí na drezinách (od 10.00 do 17.00)

- prehliadka múzea so sprievodcom vo vybraných časoch

- prezentácia modulového koľajiska

- prezentácia modelového koľajiska Klubu železničných modelárov Bratislava v poštovom vozni Fa 5-2085

- výstava poštových známok so železničnou tematikou v poštovom vozni Poštového múzea Slovenskej pošty, a.s.

Počas dňa bude medzi areálom múzea a bratislavskou hlavnou stanicou premávať historický vlak ťahaný motorovými vozňami M 262.007 a M 286.018.


Autor (zdroj) popisu: Železničné múzeum


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov