Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 20th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia).

07. 06. 2024

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL):
Railway Museum - First steam day 2020

Railway Museum - First steam day 2020
Date of Issue: 27. 06. 2020
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 33,9 x 26,5 mm + k 33,9 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Personalised miniature sheet with postage stamp Philately on the occasion of the event of the Railway Museum entitled First Steam Day 2020


Text motifs: Železničné múzeum

Pictorial motifs: Parná lokomotíva a príležitostná pečiatka

Adjusted printing sheet:

Personalised adjusted printing sheet (PersUTL) Railway Museum - First steam day 2020 (Adjusted printing sheet)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Filatelia k akcii Železničného múzea s názvom Prvý parný deň 2020 je klasifikovaný ako polooficiálny - objednávka a grafický návrh: POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Thematic description and context:

Železničné múzeum Slovenskej republiky organizuje podujatie Prvý parný deň dňa 27. júna 2020. Podujatie pre všetkých záujemcov pripravujú Železnice Slovenskej republiky - Železničné múzeum Slovenskej republiky v spolupráci s Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ a Občianskym združením Vláčikovo.

Pre návštevníkov bude pripravený nasledujúci program:

- jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 Mazutka na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Lamač – Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka – Železničné múzeum Bratislava východ

- jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 Mazutka na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Pezinok a späť

- jazdy motorových vlakov na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Bratislava hlavná stanica a späť

- výstava historických koľajových vozidiel

- vozenie detí na stanovišti parného rušňa 310.433 (od 10.00 do 17.00)

- vozenie detí na drezinách (od 10.00 do 17.00)

- prehliadka múzea so sprievodcom vo vybraných časoch

- prezentácia modulového koľajiska

- prezentácia modelového koľajiska Klubu železničných modelárov Bratislava v poštovom vozni Fa 5-2085

- výstava poštových známok so železničnou tematikou v poštovom vozni Poštového múzea Slovenskej pošty, a.s.

Počas dňa bude medzi areálom múzea a bratislavskou hlavnou stanicou premávať historický vlak ťahaný motorovými vozňami M 262.007 a M 286.018.


Author (source) of the description: Železničné múzeum


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists