Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2023 v Bratislave

Pozvanie na 19. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2023 v Bratislave.

02. 06. 2023

Filatelistické výstavy:
Výstava ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Výstava ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi
Miesto: SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská, Devínska Nová Ves
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 07. 07. 2021 - 15. 07. 2021

Pozvanie na propagačnú výstavu archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi.


Mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava, Klub filatelistov KF 52-08 Bratislava a Slovenská pošta, a.s. si vás dovoľujú pozvať na výstavu archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi.

Zároveň vás pozývame na slávnostné otvorenie výstavy, ktoré sa uskutoční v utorok 7. júla 2021 o 10:00.

Výstava sa koná ako pocta nestorovi slovenskej archeológie J. Eisnerovi a pripomienka významných archeologických vykopávok, ktoré sa pod jeho vedením podarilo odhaliť v lokalite Devínskej Novej Vsi a ktoré pripomína pamätník 833 hrobov bojovníkov z obdobia Samovej ríše.

Vystavené sú odborné práce Jana Eisnera a archeologické vykopávky zo slovansko-avarského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi. Vo filatelistickej sekcii sú vystavené:

» tematický filatelistický exponát Jaroslava Valentína:
   VEĽKÁ HISTÓRIA NÁŠHO MESTA - Possonium, Pressburg, Pozsony, Prešporok, Bratislava,

» poštovo-historický filatelistický exponát Mira Bachratého
   DEVÍN V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTÓRIE,

» propagačný exponát Slovenskej pošty/POFISu:
   POŠTOVÉ ZNÁMKY S CYRILO-METODSKOU TEMATIKOU Z ÚZEMIA SLOVENSKA.

Výstava ARCHEOLÓGIA A FILATELIA


Výstava je otvorená v pracovných dňoch 11:00 - 17:00, v sobotu a nedeľu 12:00 - 17:00, v pondelok sú múzeum a výstava zatvorené.

K výstave budú používané dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom pošty BRATISLAVA 49 a bude vydaná oficiálna poštová celina s príležitostnou prítlačou s vyobrazením pamätníka 833 hrobov bojovníkov z obdobia Samovej ríše.Celinová obálka s prítlačou Jan Eisner - nestor slovenskej archeológie / pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov