Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Pamätník slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše v Devínskej Novej Vsi

Pamätník slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše v Devínskej Novej Vsi
Deň používania: 07. 07. 2021
 
Pošta: BRATISLAVA 49
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave - Devínskej Novej Vsi pri príležitosti otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi.


Textový motív: PAMÄTNÍK POHREBISKA V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

Obrazový motív: Archeologický artefakt zo slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše v Devínskej Novej Vsi - motív hlavičiek Gryfov z bronzového kovania opasku jedného z pochovaných bojovníkov z 8. storočia.

Tematický popis a súvislosti:

V rokoch 1926 – 1933 bolo archeológom Janom Eisnerom odkryté v katastri Devínskej Novej Vsi veľké slovansko-avarské pohrebisko, ktoré je dôkazom významného osídlenia tohto územia v ranom stredoveku a pulzovania čulého života už na počiatku existencie Slovanov na tomto území. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby bohatých jazdcov s výzbrojou, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručami (hroby cca. 90 jazdeckých a cca. 30 peších bojovníkov). Na pohrebisku neboli pochovaní len bojovníci, ale aj ženy a deti a tiež nie iba z obdobia Samovej rise (623 - 658) ale až do 8. storočia. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, zhotovených bez hrnčiarskeho kruhu.

Pamätník slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše bol postavený v roku 2018 v Devínskej Novej Vsi v oblasti za dnešným areálom Družstva podielnikov Devín smerom na Devínske Jazero.

Na príležitostnej pečiatke je zobrazený motív hlavičiek Gryfov z bronzového kovania opasku jedného z pochovaných bojovníkov z 8. storočia. Gryf je obľúbené mýtické zviera (lev s hlavou orla), ktoré používali Avari ako ochranný symbol na opaskoch, ktoré zase boli insígnie sociálneho postavenia bojovníka v rámci hierarchie na kaganovom dvore, t. j. čim honosnejšie zdobený opasok, tým vyššia funkcia bojovníka.


Autor (zdroj) popisu: DEVÍNSKA NOVÁ VES - oficiálna stránka mestskej častia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov