Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

12. 06. 2022

Commemorative Postmark:
Monument to the Slavic-Avar burial ground from the period of the Samo Empire in Devinska Nova Ves

Monument to the Slavic-Avar burial ground from the period of the Samo Empire in Devinska Nova Ves
Day of use: 07. 07. 2021
 
Post office: BRATISLAVA 49
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Bratislava - Devinska Nova Ves on the occasion of the opening of the exhibition of archaeological artifacts and philatelic exhibits ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nová Ves (Slovakia).


Text motifs: PAMÄTNÍK POHREBISKA V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

Pictorial motifs: Archeologický artefakt zo slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše v Devínskej Novej Vsi - motív hlavičiek Gryfov z bronzového kovania opasku jedného z pochovaných bojovníkov z 8. storočia.

Thematic description and context:

V rokoch 1926 – 1933 bolo archeológom Janom Eisnerom odkryté v katastri Devínskej Novej Vsi veľké slovansko-avarské pohrebisko, ktoré je dôkazom významného osídlenia tohto územia v ranom stredoveku a pulzovania čulého života už na počiatku existencie Slovanov na tomto území. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby bohatých jazdcov s výzbrojou, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručami (hroby cca. 90 jazdeckých a cca. 30 peších bojovníkov). Na pohrebisku neboli pochovaní len bojovníci, ale aj ženy a deti a tiež nie iba z obdobia Samovej rise (623 - 658) ale až do 8. storočia. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, zhotovených bez hrnčiarskeho kruhu.

Pamätník slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše bol postavený v roku 2018 v Devínskej Novej Vsi v oblasti za dnešným areálom Družstva podielnikov Devín smerom na Devínske Jazero.

Na príležitostnej pečiatke je zobrazený motív hlavičiek Gryfov z bronzového kovania opasku jedného z pochovaných bojovníkov z 8. storočia. Gryf je obľúbené mýtické zviera (lev s hlavou orla), ktoré používali Avari ako ochranný symbol na opaskoch, ktoré zase boli insígnie sociálneho postavenia bojovníka v rámci hierarchie na kaganovom dvore, t. j. čim honosnejšie zdobený opasok, tým vyššia funkcia bojovníka.


Author (source) of the description: DEVÍNSKA NOVÁ VES - oficiálna stránka mestskej častia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists