Anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich (Operation Anthropoid).

24. 05. 2022

Commemorative Postmark:
Monument to the Slavic-Avar burial ground from the period of the Samo Empire in Devinska Nova Ves

Monument to the Slavic-Avar burial ground from the period of the Samo Empire in Devinska Nova Ves
Day of use: 07. 07. 2021
 
Post office: BRATISLAVA 49
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Bratislava - Devinska Nova Ves on the occasion of the opening of the exhibition of archaeological artifacts and philatelic exhibits ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nová Ves (Slovakia).


Text motifs: PAMÄTNÍK POHREBISKA V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

Pictorial motifs: Archeologický artefakt zo slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše v Devínskej Novej Vsi - motív hlavičiek Gryfov z bronzového kovania opasku jedného z pochovaných bojovníkov z 8. storočia.

Thematic description and context:

V rokoch 1926 – 1933 bolo archeológom Janom Eisnerom odkryté v katastri Devínskej Novej Vsi veľké slovansko-avarské pohrebisko, ktoré je dôkazom významného osídlenia tohto územia v ranom stredoveku a pulzovania čulého života už na počiatku existencie Slovanov na tomto území. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby bohatých jazdcov s výzbrojou, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručami (hroby cca. 90 jazdeckých a cca. 30 peších bojovníkov). Na pohrebisku neboli pochovaní len bojovníci, ale aj ženy a deti a tiež nie iba z obdobia Samovej rise (623 - 658) ale až do 8. storočia. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, zhotovených bez hrnčiarskeho kruhu.

Pamätník slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše bol postavený v roku 2018 v Devínskej Novej Vsi v oblasti za dnešným areálom Družstva podielnikov Devín smerom na Devínske Jazero.

Na príležitostnej pečiatke je zobrazený motív hlavičiek Gryfov z bronzového kovania opasku jedného z pochovaných bojovníkov z 8. storočia. Gryf je obľúbené mýtické zviera (lev s hlavou orla), ktoré používali Avari ako ochranný symbol na opaskoch, ktoré zase boli insígnie sociálneho postavenia bojovníka v rámci hierarchie na kaganovom dvore, t. j. čim honosnejšie zdobený opasok, tým vyššia funkcia bojovníka.


Author (source) of the description: DEVÍNSKA NOVÁ VES - oficiálna stránka mestskej častia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists