Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Photo report from the opening of the exhibition ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nova Ves

Photo report from the opening of the exhibition ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nova Ves
Author: Vojtech Jankovič
Published: 14. 07. 2021 13:38

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

A short report from the opening of the exhibition ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nova Ves.

Mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava, Klub filatelistov KF 52-08 Bratislava a Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku a Zväzom slovenských filatelistov, usporiadali v priestoroch Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi výstavu archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA.

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi


Výstava sa konala ako pocta nestorovi slovenskej archeológie J. Eisnerovi a pripomienka významných archeologických vykopávok, ktoré sa pod jeho vedením podarilo odhaliť v lokalite Devínskej Novej Vsi a ktoré pripomína pamätník 833 hrobov bojovníkov z obdobia Samovej ríše.

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej VsiV archeologickej časti boli vstavené odborné práce Jana Eisnera a archeologické vykopávky zo slovansko-avarského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi.

Vo filatelistickej sekcii boli vystavené:

» tematický filatelistický exponát Jaroslava Valentína:
   VEĽKÁ HISTÓRIA NÁŠHO MESTA - Possonium, Pressburg, Pozsony, Prešporok, Bratislava,

» poštovo-historický filatelistický exponát Miroslava Bachratého
   DEVÍN V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTÓRIE,

» propagačný exponát Slovenskej pošty/POFISu:
   POŠTOVÉ ZNÁMKY S CYRILO-METODSKOU TEMATIKOU Z ÚZEMIA SLOVENSKA.


Na slávnostnom otvorení 7. júla 2021 sa okrem iných zúčastnili: Ing. Jarmila Brichtová - zástupkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR, Dárius Krajčír - starosta mestskej časti Devínska Nová Ves, PhDr. Vladimír Turčan - riaditeľ SNM - Archeologické múzeum, RNDr. Pavol Lazar - predseda Zväzu slovenských filatelistov. Pozvanie prijali aj ďalší hostia, zberatelia a filatelisti.

Prinášame niekoľko autentických záberov zo slávnostného otvorenia (autormi fotografií sú Zuzana Broskvová a Vojtech Jankovič).

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi


K výstave boli pripravené dve príležitostné poštové pečiatky a Slovenská pošta / POFIS pripravila oficiálnu poštovú celinovú obálku s príležitostnou prítlačou s vyobrazením pamätníka 833 hrobov bojovníkov z obdobia Samovej ríše.

Príležitostná pečiatka Jan Eisner - nestor slovenskej archeológie
Príležitostná pečiatka Pamätník slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše v Devínskej Novej Vsi


Celinová obálka s prítlačou Jan Eisner - nestor slovenskej archeológie / pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej VsiPoďakovanie:


Úprimné poďakovanie, v mene celej filatelistickej komunity i nefilatelistickej verejnosti, patrí starostovi mestskej časti Devínska Nová Ves Dáriusovi Krajčírovi a jeho spolupracovníčkam Ing. Márii Koprdovej - prednostke úradu a Mgr. Paulíne Salopek, zástupcom Slovenskej pošty, a. s. a POFISU, v čele s vedúcim POFISu Mgr. Martinom Vančom a vedúcou pošty BRATISLAVA 49 a riaditeľovi Archeologického múzea SNM PhDr. Vladimírovi Turčanovi.

A samozrejme iniciátorovi a neúnavnému organizátorovi celej akcie Jaroslavovi Valentínovi a jeho spolupracovníkom. ĎAKUJEME!


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists