150th anniversary of ŽOS Zvolen

Commemorative postage stamp issued to commemorate the 150th anniversary of ŽOS Zvolen.

22. 06. 2022

Philatelic Exhibitions:
Exhibition ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nova Ves (Slovakia)

Exhibition ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nova Ves (Slovakia)
Location: SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská, Devínska Nová Ves
Entry: Free (no admission)
Date: 07. 07. 2021 - 15. 07. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to a promotional exhibition of archaeological artifacts and philatelic exhibits ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nová Ves (Slovakia).


Mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava, Klub filatelistov KF 52-08 Bratislava a Slovenská pošta, a.s. si vás dovoľujú pozvať na výstavu archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi.

Zároveň vás pozývame na slávnostné otvorenie výstavy, ktoré sa uskutoční v utorok 7. júla 2021 o 10:00.

Výstava sa koná ako pocta nestorovi slovenskej archeológie J. Eisnerovi a pripomienka významných archeologických vykopávok, ktoré sa pod jeho vedením podarilo odhaliť v lokalite Devínskej Novej Vsi a ktoré pripomína pamätník 833 hrobov bojovníkov z obdobia Samovej ríše.

Vystavené sú odborné práce Jana Eisnera a archeologické vykopávky zo slovansko-avarského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi. Vo filatelistickej sekcii sú vystavené:

» tematický filatelistický exponát Jaroslava Valentína:
   VEĽKÁ HISTÓRIA NÁŠHO MESTA - Possonium, Pressburg, Pozsony, Prešporok, Bratislava,

» poštovo-historický filatelistický exponát Mira Bachratého
   DEVÍN V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTÓRIE,

» propagačný exponát Slovenskej pošty/POFISu:
   POŠTOVÉ ZNÁMKY S CYRILO-METODSKOU TEMATIKOU Z ÚZEMIA SLOVENSKA.

Výstava ARCHEOLÓGIA A FILATELIA


Výstava je otvorená v pracovných dňoch 11:00 - 17:00, v sobotu a nedeľu 12:00 - 17:00, v pondelok sú múzeum a výstava zatvorené.

K výstave budú používané dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom pošty BRATISLAVA 49 a bude vydaná oficiálna poštová celina s príležitostnou prítlačou s vyobrazením pamätníka 833 hrobov bojovníkov z obdobia Samovej ríše.Celinová obálka s prítlačou Jan Eisner - nestor slovenskej archeológie / pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists