Issue plan of Slovak postage stamps for 2021

The issue plan of Slovak postage stamps for 2021. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

01. 09. 2021

Philatelic Exhibitions:
Exhibition ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nova Ves (Slovakia)

Exhibition ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nova Ves (Slovakia)
Location: SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská, Devínska Nová Ves
Entry: Free (no admission)
Date: 07. 07. 2021 - 15. 07. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to a promotional exhibition of archaeological artifacts and philatelic exhibits ARCHEOLOGY AND PHILATELY in Devinska Nová Ves (Slovakia).


Mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava, Klub filatelistov KF 52-08 Bratislava a Slovenská pošta, a.s. si vás dovoľujú pozvať na výstavu archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi.

Zároveň vás pozývame na slávnostné otvorenie výstavy, ktoré sa uskutoční v utorok 7. júla 2021 o 10:00.

Výstava sa koná ako pocta nestorovi slovenskej archeológie J. Eisnerovi a pripomienka významných archeologických vykopávok, ktoré sa pod jeho vedením podarilo odhaliť v lokalite Devínskej Novej Vsi a ktoré pripomína pamätník 833 hrobov bojovníkov z obdobia Samovej ríše.

Vystavené sú odborné práce Jana Eisnera a archeologické vykopávky zo slovansko-avarského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi. Vo filatelistickej sekcii sú vystavené:

» tematický filatelistický exponát Jaroslava Valentína:
   VEĽKÁ HISTÓRIA NÁŠHO MESTA - Possonium, Pressburg, Pozsony, Prešporok, Bratislava,

» poštovo-historický filatelistický exponát Mira Bachratého
   DEVÍN V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTÓRIE,

» propagačný exponát Slovenskej pošty/POFISu:
   POŠTOVÉ ZNÁMKY S CYRILO-METODSKOU TEMATIKOU Z ÚZEMIA SLOVENSKA.

Výstava ARCHEOLÓGIA A FILATELIA


Výstava je otvorená v pracovných dňoch 11:00 - 17:00, v sobotu a nedeľu 12:00 - 17:00, v pondelok sú múzeum a výstava zatvorené.

K výstave budú používané dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom pošty BRATISLAVA 49 a bude vydaná oficiálna poštová celina s príležitostnou prítlačou s vyobrazením pamätníka 833 hrobov bojovníkov z obdobia Samovej ríše.Celinová obálka s prítlačou Jan Eisner - nestor slovenskej archeológie / pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists