Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Fotoreportáž z otvorenia výstavy ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 14. 07. 2021 13:38

Krátka reportáž doplnená fotografiami zo slávnostného otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi.

Mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava, Klub filatelistov KF 52-08 Bratislava a Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku a Zväzom slovenských filatelistov, usporiadali v priestoroch Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi výstavu archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA.

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi


Výstava sa konala ako pocta nestorovi slovenskej archeológie J. Eisnerovi a pripomienka významných archeologických vykopávok, ktoré sa pod jeho vedením podarilo odhaliť v lokalite Devínskej Novej Vsi a ktoré pripomína pamätník 833 hrobov bojovníkov z obdobia Samovej ríše.

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej VsiV archeologickej časti boli vstavené odborné práce Jana Eisnera a archeologické vykopávky zo slovansko-avarského pohrebiska v Devínskej Novej Vsi.

Vo filatelistickej sekcii boli vystavené:

» tematický filatelistický exponát Jaroslava Valentína:
   VEĽKÁ HISTÓRIA NÁŠHO MESTA - Possonium, Pressburg, Pozsony, Prešporok, Bratislava,

» poštovo-historický filatelistický exponát Miroslava Bachratého
   DEVÍN V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTÓRIE,

» propagačný exponát Slovenskej pošty/POFISu:
   POŠTOVÉ ZNÁMKY S CYRILO-METODSKOU TEMATIKOU Z ÚZEMIA SLOVENSKA.


Na slávnostnom otvorení 7. júla 2021 sa okrem iných zúčastnili: Ing. Jarmila Brichtová - zástupkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR, Dárius Krajčír - starosta mestskej časti Devínska Nová Ves, PhDr. Vladimír Turčan - riaditeľ SNM - Archeologické múzeum, RNDr. Pavol Lazar - predseda Zväzu slovenských filatelistov. Pozvanie prijali aj ďalší hostia, zberatelia a filatelisti.

Prinášame niekoľko autentických záberov zo slávnostného otvorenia (autormi fotografií sú Zuzana Broskvová a Vojtech Jankovič).

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi

Fotoreportáž z otvorenia výstavy archeologických artefaktov a filatelistických exponátov ARCHEOLÓGIA A FILATELIA v Devínskej Novej Vsi


K výstave boli pripravené dve príležitostné poštové pečiatky a Slovenská pošta / POFIS pripravila oficiálnu poštovú celinovú obálku s príležitostnou prítlačou s vyobrazením pamätníka 833 hrobov bojovníkov z obdobia Samovej ríše.

Príležitostná pečiatka Jan Eisner - nestor slovenskej archeológie
Príležitostná pečiatka Pamätník slovansko-avarského pohrebiska z obdobia Samovej ríše v Devínskej Novej Vsi


Celinová obálka s prítlačou Jan Eisner - nestor slovenskej archeológie / pamätník slovanského pohrebiska v Devínskej Novej VsiPoďakovanie:


Úprimné poďakovanie, v mene celej filatelistickej komunity i nefilatelistickej verejnosti, patrí starostovi mestskej časti Devínska Nová Ves Dáriusovi Krajčírovi a jeho spolupracovníčkam Ing. Márii Koprdovej - prednostke úradu a Mgr. Paulíne Salopek, zástupcom Slovenskej pošty, a. s. a POFISU, v čele s vedúcim POFISu Mgr. Martinom Vančom a vedúcou pošty BRATISLAVA 49 a riaditeľovi Archeologického múzea SNM PhDr. Vladimírovi Turčanovi.

A samozrejme iniciátorovi a neúnavnému organizátorovi celej akcie Jaroslavovi Valentínovi a jeho spolupracovníkom. ĎAKUJEME!


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov