Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA v Bratislave

Výstava 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA v Bratislave
Miesto: Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 16. 11. 2016 - 07. 02. 2017

Informácia o výstave 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA v Bratislave.


Galéria mesta Bratislavy, Slovenská pošta, a.s., a Poštové múzeum

Vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy

„60 najlepších rytín Františka Horniaka“

spojenej s uvedením novej poštovej známky z emisného radu

Umenie: Ester Šimerová-Martinčeková (1909 – 2005) - Šachová kompozícia.

Podujatie sa uskutoční v stredu 16. novembra 2016 o 17:00 hod. na prízemí Mirbachovho paláca, na Františkánskom námestí 11 v Bratislave.
Pre záujemcov budú k dispozícii aj príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.
Sprievod výstavou za účasti autora Františka Horniaka a kurátora Martina Vanča sa uskutoční v dňoch 30. 11. 2016, 7. 12. 2016 a 14. 12. 2016 o 16:00 hod. v priestoroch výstavy.
Výstava potrvá do 7. januára 2017. Otvorené denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00 hod.


Výstava 60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA


František Horniak patrí medzi popredných svetových rytcov poštových známok, za realizáciu ktorých Slovenská pošta, a.s., získala množstvo prestížnych medzinárodných ocenení. Rodák zo Žikavy pri Zlatých Moravciach absolvoval v roku 1975 Odbor plošného a plastického spracovania kovov na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici. Praktické vedomosti z tohto odboru využil po roku 1981 pri tvorbe rytých poštových pečiatok ako zamestnanec Technickej ústredne spojov v Bratislave. Tesne pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1991 začal participovať aj na tvorbe poštových známok, ktorých do súčasnosti realizoval viac než 150. Výstava „60 najlepších rytín Františka Horniaka“ je reinštaláciou rovnomennej výstavy, ktorá bola pripravená v spolupráci Slovenskej pošty, a.s., Poštového múzea v Banskej Bystrici s Českou poštou, s. p. Poštovním muzeem Praha. Názov výstavy symbolicky pripomína životné jubileum, ktoré František Horniak tento rok oslavuje. Vďaka Galérii mesta Bratislavy sa oproti pražskej premiére podarilo výstavu rozšíriť o originálne umelecké diela, ktoré boli Františkom Horniakom „zvečnené“ vo forme oceľorytiny v emisnom rade Umenie: ako napr. Martin Benka, Miloš Alexander Bazovský, Cyprián Majerník, Dezider Milly alebo Ester Šimerová-Martinčeková, čo je posledná emisia vytvorená F. Horniakom, ktorá bude na výstave slávnostne prezentovaná. Väčšina z týchto emisií bola realizovaná technikou viacfarebnej oceľotlače z plochých platní. Ide o česko-slovenský patent vyvinutý koncom 50. rokov 20. storočia, ktorý kontinuálne používa pri tlači poštových známok len Česká a Slovenská pošta, takže ide o unikátnu techniku, ktorou nedisponujú žiadne iné krajiny na svete. Okrem emisného radu Umenie, ktorý predstavuje vlajkovú loď slovenskej známkovej tvorby, sú na výstave prezentované aj iné emisie poštových známok, ktoré boli vydané po roku 2012, teda po vydaní monografickej publikácie vydavateľstva Slovart „František Horniak: svet známok“. K výstave bol vydaný bilingválny česko-anglický výstavný katalóg, ktorého súčasťou je príležitostná oceľorytinová grafika vytvorená z emisie poštovej známky Umenie: Alfons Mucha, ktorá bola v tomto roku zaradená medzi TOP 5 najkrajších známok sveta na súťaži „Grand prix de lʼexposition WIPA“ vo Viedni a najnovšie získala titul Najlepšie vytlačená známka sveta v súťaži „China Best Foreign Stamp Annual Poll“ v Pekingu.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov