Pandémia COVID-19

Príležitostná poštová známka vydaná ako upozornenie na pandémiu koronavírusu COVID-19

21. 08. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ester Šimerová - Martinčeková - Šachová kompozícia

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ester Šimerová - Martinčeková - Šachová kompozícia
Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Tranovského ul. 3, Liptovský Mikuláš
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 24. 10. 2016

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Umenie: Ester Šimerová - Martinčeková - Šachová kompozícia v Liptovskom Mikuláši.



Poštová známka Umenie: Ester Šimerová - Martinčeková - Šachová kompozícia

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Slovenská pošta, a. s., Mesto Liptovský Mikuláš a Klub filatelistov 53-06 Liptovský Mikuláš si vás dovoľuje pozvať na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Umenie: Ester Šimerová - Martinčeková - Šachová kompozícia, ktorá sa uskutoční v pondelok 24. 10. 2016 od 14:00 v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Liptovský Mikuláš 1.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ester Šimerová - Martinčeková - Šachová kompozícia


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov